ارایه مدلی برای مکان‌یابی بهینه دوربینهای کنترل‌سرعت در راه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده فنی - مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، ایران

چکیده

اعمال روش­های گوناگون مدیریت سرعت در راهها و کنترل کردن سرعت حرکت وسایل نقلیه در محدوده سرعت ایمن، یکی از روش های مطرح در پیشگیری از وقوع بسیاری از تصادفات رانندگی در جاده­ها است. یکی از مهمترین و کارآمد ترین
روش­های جلوگیری از افزایش سرعت غیر مجاز در جاده­­ها و در پی آن پایین آمدن میزان تصادفات، بکارگیری ابزار های کنترل سرعت در جاده­ها می­باشد. با توجه به هزینه بالای بکارگیری سیستم های هوشمند کنترل سرعت و محدودیت در بودجه مالی پروژه­ها و مجموعه محدودیت­های دیگر که براساس شرایط هر پروژه در نظر گرفته می­شود، پوشش دادن تمام طول یک مسیر توسط سیستم کنترل سرعت طرحی غیر­اقتصادی و نامناسب تلقی شده و نیاز است تجهیزات کنترل سرعت تنها در نقاطی استفاده شوند که با توجه به محدودیت منابع موجب بیشترین پوشش و کارایی گردند. در این مقاله سعی بر آن بوده
 تا با توجه به محدودیتهای نصب و بکارگیری دوربینهای کنترل سرعت نسبت به ارائه یک مدل بهینه­سازی با هدف بیشینه­سازی پوشش آنها در یک مسیر اقدام شود. محدودیتهای مدل بهینه­سازی ارائه شده بنابر مشخصات فیزیکی مسیر، محدودیت­های دوربین­ها، سوابق تصادفات در مقطع و سایر موارد است. اعتبار  مدل ارائه شده  بر روی مقطعی از جاده کرج - چالوس حد فاصل میدان امیر­کبیر تا شهرستان گچسر به طول 60 کیلومتر انجام شد و نتایج حاصل از مکانیابی در حالات مختلف به ازای میزان بودجه مالی در دسترس مورد تحلیل قرار گرفت.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Optimization Model for Locating Speed Control Cameras in Rural Roads

نویسندگان [English]

  • B Mirbaha 1
  • S.M Hoseini 2
چکیده [English]

Speed management is one of the most effective methods for controlling vehicle speeds. Using speed control devices is one of the most important and effective method for preventing speed violations on road. Considering the high cost of intelligent speed control systems, limits on financial budget projects and other restrictions, covering all the road segments by speed control system is uneconomical and almost impossible. Therefore, speed control systems required to be used only where it can have significant effect. In this paper, it is tried to develop a optimization model for maximizing the speed enforcement coverage on road. Various restrictions for locating speed cameras like physical characteristics of the road segment, accident statistics, and traffic volume were considered in optimization process. The Case Study is a part of Karaj-Chalus road from Amir-Kabir square to Gachsar with 60km length. The results were analyzed for different levels of budget.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • location model
  • speed camera
  • Accident
  • intelligent systems
-         آمار تردد شماری برخط  جاده کرج-چالوس، مقطع کرج-آدران و آدران گچسر، (1392).
 -         حجازی، س. ج.، و رادکیا، س.، (1392)، " ارائه مدل پیش بینی تصادفات بر اساس خصوصیات هندسی مسیر (مطالعه موردی محور اندیمشک-پل زال)"، همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاورد های نوین.
 -دفتر ایمنی ترافیک (1378)، "­راهنمای بکارگیری سامانه‌های کنترل هوشمند در جاده‌ها "، پژوهشکده حمل و نقل­، وزارت راه و شهرسازی.
 -سجادی، سی. ح.، (1389)، "­پایان نامه تحلیل تصادفات جاده ای در سیستم اطلاعات جغرافیایی با تاکید بر خصوصیات جاده و محیط (مطالعه موردی:محور قزوین رشت)"، گروه سنجش از دور­ و GIS، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی.
 -سوری، ح.، محرابی، م.، (1389)، "مدیریت سرعت: راهنمای عملی ایمنی راه برای سیاست­گزاران و کارکنان،گروه جهانی ایمنی راه 2008"، مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت­ها، ص.50-22­.
 -فاضلی­فر، ع.، منبتی، الف.، سید حسینی، س.م.، (1390)، "مدل مکان­یابی نصب دوربین­های کنترل سرعت در راه­های برون­شهری"، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک.
 -کاظمی، الف.، و ذوقی، ح.، (1390)، "شناسایی و اولویت بندی نقاط حادثه­خیز در جاده‌های برون شهری و ارایه نرم افزار"، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک.
 -مرادیان، ز.، قریانی، م.، (1385)، "­گزارش جهانی ­در­خصوص پیشگیری از صدمات ناشی از تصدفات جاده‌ای "، دفتر مطالعات فناوری وایمنی، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، وزارت راه و شهرسازی.
 -Duckhan I, Power C. (2002), “London Safety Camera Partnesship”, ALG Transport and Enviroment Executive Sub_Committee.
 -Ellen De Pauw, Stijn Daniels, Tom Brijs, Elke Hermans, Geert Wets. (2014), “An evaluation of the traffic safety effect of fixed speed cameras”, Safety Science, Volume 62, February 2014, pp. 168-174.
 -Gains, A, Humble, R, HEYDECKER, B, Robertson, S, (2003),"A cost recovery system for speed and Red light cameras two-year pilot evaluation",  Department for transport.
 -Haojie Li, Daniel J. Graham, Arnab Majumdar. (2013), “The impacts of speed cameras on road accidents: An application of propensity score matching methods”, Accident Analysis & Prevention, Volume 60, November, pp. 148-157.
 -Schilling, D & Jayaraman, V & Barkhi, R, (1993)," A Review of Covering Problems in Facility Location", Location Science, Vol.1, pp.25-55.