بررسی آزمایشگاهی رفتار فیزیکی و مکانیکی مخلوط‌های آسفالتی اصلاح شده با مصالح سنگی سرباره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه زنجان، زنجان

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

در این تحقیق با هدف امکان سنجی و فرمولاسیون کاربرد سرباره فولاد در مخلوط‌های آسفالتی پس از بررسی خصوصیات مصالح سنگدانهای سرباره فولاد با استفاده از تجهیزات پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی، هفت سری مخلوط آزمایشگاهی که در هر یک از آنها نسبتی از سنگدانه آهکی با سنگدانه سرباره فولاد جایگزین شده بود ساخته شدند. با استفاده از روش طرح اختلاط مارشال، درصد قیر بهینه و سایر پارامترهای مارشال بدست آمد. همچنین آزمایشات تعیین مقاومت لغزندگی و خواص اصطکاکی مخلوط‌های آسفالتی حاوی مصالح سرباره‌ای با استفاده از دستگاه پاندول انگلیسی و روش پخش ماسه بر روی نمونه‌های دال شکل انجام شد. نتایج نشان داد که در مخلوط ساخته شده با مصالح سرباره‌ای، پارامتر‌های استقامت مارشال، وزن مخصوص و مقاومت لغزندگی افزایش چشم‌گیری پیدا می‌کند ولی مصرف قیر و فضای خالی مخلوط به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. این در حالی است که در مخلوط‌هایی که در آنها تنها بخشی از مصالح درشت‌دانه آهکی با مصالح سرباره‌ای جایگزین شده است با بهبود قابل قبول در پارامترهای ذکر شده، مصرف قیر و فضای خالی مخلوط نیز در حدود متعارف و مجاز قرار می‌گیرند. در این تحقیق همچنین حساسیت رطوبتی مخلوط‌ها به روش آشتو T-283 مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از کاهش حساسیت رطوبتی مخلوط‌های حاوی مصالح سرباره­ای است. بررسی پتانسیل انبساطی مخلوط‌ها نیز نشان داد که انبساط نمونه‌های حاوی سرباره فولاد پس از 7 روز کمتر از 1% است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Evaluation of Physical and Mechanical Performance of Asphalt Mixes Modified by Steel Slag Aggregates

نویسندگان [English]

  • M. Fakhri 1
  • A. Ahmadi 2
  • R. Alinasab 3
  • M. Karimi Gogheri 4
1 Associate Professor, Department of Civil Engineering, K.N. Toosi University, Tehran, Iran.
2 , Ph.D., Student, Department of Civil Engineering, K.N. Toosi University, Tehran, Iran
3 Ph.D., Student, Department of Civil Engineering, Zanjan University, Zanjan, Iran
4 M.Sc., Grad., Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This paper investigates the feasibility of incorporation of steel slag into the hot mix asphalt. To this end, firstly, physical phases and morphology of steel slag were evaluated through XRD and SEM. Then, seven asphalt mixture types in which different proportions of natural aggregates were substituted with steel slag aggregate were prepared and their volumetric properties and optimum bitumen contents were obtained in accordance with standard Marshall mix design. Moreover, the frictional characteristics of mixes were examined in laboratory and field by means of British pendulum and sand patch methods. Results showed that Marshall Stability, specimen bulk specific weight, and surface friction as well as bitumen consumption and air void content significantly increase as a result of incorporation of steel slag aggregates. However, while Marshall Stability and friction noticeably improved in asphalt mixes in which only coarse part of aggregates were substituted with steel slag aggregates, their air void and bitumen contents remained in acceptable range. Assessing the moisture susceptibility of mixes revealed that mixes containing steel slag are less affected by moisture. In addition, the expansion potential of asphalt mixes in which all the aggregates were replaced with steel slag aggregates found to be less than 1%.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • HMA
  • Steel Slag Aggregates
  • XRD
  • SEM
  • Friction Strengt h
-دشتی، ح.، صفی‌خانی، الف.، رفیعی ب، (1387) "بررسی نتایج آزمایشگاهی به کارگیری سرباره در خاکریزی، زیر اساس و مخلوط‌های آسفالتی" چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور­، دانشگاه سمنان.
 
-Ahmedzade P, Sengoz B (2008), “Evaluation of Steel Slag Coarse Aggregate in Hot Mix Asphalt Concrete”, Journal of Hazardous Materials, No. 165, pp. 300–305.
-Ameri, M. Ahadi, M.R. Zaree, Z. and Jahanian, H.P. (2011), “A laboratory study on the mechanical properties of hot mix asphalt using basic oxygen furnace steel slag”, 10th International Conference LJMU, Britannia Adelphi Hotel, February 16–17, 2011, Liverpool, UK.
-Asi I.M, Qasrawi H.Y, Shalabi F.I. (2007), “Use of Steel Slag Aggregate in Asphalt Concrete Mixes”, Canadian Journal of Civil Engineering, No. 34,
pp. 902–911.
-Esmaeili Kalalagh A, Marandi S.M, Safapour P (2005), “Technical Effects of Air Cooled Blast Furnace Slag on Asphalt Mixtures”, Transportation Research Journal, No. 2, pp. 199–206.
-Kokkalis A.G, and Panagouli O.K, (1998), “Fractal evaluation of pavement skid resistance variations. I: surface wetting” Chaos, Solutions & Fractals, 9(11), pp.1875–1890.
-Liz Hunt P.E, Glenn E, (2000), “Steel Slag in Hot Mix Asphalt Concrete”, State Research Project No. 511, Oregon Department of Transportation.
-Pasetto M, Baldo N, (2011), “Mix Design and Performance Analysis of Asphalt Concretes with Electric Arc Furnace Slag”, Construction and Building Materials No. 25, pp. 3458–3468.
-Proctor D.M, Fehling K.A, Shay E.C, (2000), “Physical and chemical characteristics of blast furnace, basic oxygen furnace, and electric arc furnace steel industry slags”, Physical and chemical characteristics of blast furnace, basic oxygen furnace, and electric arc furnace steel industry slags. Environmental Science & Technology, 34(8), pp.1576–1582.
-Road Note 27, (1969), “Instructions for Using The Portable Skid Resistance Tester”, Transport and Road Research Laboratory TRRL HMSO.
-Shen D.H, Wu C.M, Du J.C, (2009), “Laboratory investigation of basic oxygen furnace slag for substitution of aggregate in porous asphalt mixture”, Construction and Building Materials 23(1) 453–461.
-Sofilic T, Rastovcan-Mioc A, Cosic M, (2010), “EAF Steel Slag Application Possibilities in Croatian Asphalt Mixture Production”, Chemical Engineering Transactions, No. 19 pp. 109–117.
-Solomon C (1993), “Slag-Iron and Steel”, U.S. Bureau of Mines, U.S. Army Corps of Engineers.
-Waligora J, Bulteel D, Degrugilliers P (2010), “Chemical and mineralogical characterizations of LD converter steel slags: A multi-analytical techniques approach”, Materials Characterization, No. 61, pp. 39–48.
-Walter P.H, Brian J.C (2000), “VMA as a Design Parameter in Hot-Mix Asphalt” Mid-Continent Transportation Symposium 2000, Iowa State University, May 15-16, 2000, pp. 24–29.
 
-Yongjie X, Shaopeng W, Haobo H, Jin Z (2006), “Experimental Investigation of Basic Oxygen Furnace Slag Used as Aggregate in Asphalt Mixture”, Journal of Hazardous Materials No. 138, pp. 261–268.
-Ziari H, Khabiri M (2007), “Preventive Maintenance of Flexible Pavement and Mechanical Properties of Steel Slag Asphalt”, Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, Vol. XV, No. 3, pp. 188b–192b.