امکان‌سنجی اقتصادی بکارگیری قطارهای طویل در شبکه حمل ونقل ریلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار‌، دانشکده مهندسی عمران‌، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران‌، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی‌، تهران، ایران

چکیده

در اکثر کشورهای دنیا حمل­ و نقل نقش اساسی را در اقتصاد ایفا می­کند، از این رو باید سیستم­های حمل­و­نقل قابل اطمینان و کارآمدی ایجاد شوند که با حداقل هزینه ما را به اهدافمان برسانند. با گسترش روزافزون معادن و افزایش حجم بار نیاز به افزایش ظرفیت در بخش حمل­و­نقل ریلی می­باشد.یکی از بهترین و کارامدترین راهکارهای افزایش ظرفیت حمل­و­نقل ریلی استفاده از قطارهای طویل می­باشد.این سیستم­های حمل­و­نقل دارای ویژگی­های خاصی می­باشند و به علت نقش اقتصادی موثر در جابه­جایی بار در خیلی از کشورها به­کار گرفته شده­اند و در اکثر کشورهای پیشرفته قطارهای سنگین و طویل به صورت یک الزام اقتصادی در آمده­اند.با توجه به اینکه کشور ایران از نظر معادن غنی می­باشد،لازم است حجم بار زیادی بین معادن و کارخانه­ها جابه­جا شود که سیستم قطار طویل قادر است حجم بسیار زیادی بار را بین این دو نقطه جا­به­جا کند.در کشور ایران هنوز استفاده چندانی از این سیستم حمل­و­نقل به عمل نیامده است و هدف اصلی در این مطالعه بررسی فنی و اقتصادی امکان به­کارگیری این سیستم در ایران است.در این مطالعه مسیر بافق-زرین­شهر به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد و ابتدا هزینه­ها و درآمدهای مربوط به استفاده از قطارهای طویل بر حسب تابعی از طول قطار به دست آورده شد، سپس با استفاده از روش ارزش خالص فعلی، درآمدها و هزینه­ها برای یک دوره 20 ساله به دست آورده شدند. نمودارهای درآمد، هزینه و سود بر حسب طول قطار در سناریوهای مختلف رشد قطار مسافری و در دو حالت با و بدون در نظر گرفتن تورم ترسیم شد و نشان داده شد که در همه حالات با افزایش طول قطار­، سود افزایش می­یابد و استفاده از این قطارها کاملا به صرفه می­باشد.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Feasibility of Using Heavy Haul Trains in the Railway Transport Network

نویسندگان [English]

  • S. Monajjem 1
  • S. Behzadi 2
  • S.M.S. Hosseini 1
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering,Khaje Nasir University of Technology, Tehran, Iran
2 M.Sc.,Grad., Department of Civil Engineering, Khaje Nasir University of Technology,Tehran, Iran.
چکیده [English]

Transportation play a key role in economy in all countries, hence should be reliable and efficient transportation systems that lead us with the least costs to our goals. With increase of cargo and freight transportation demand, it’s essential to provide a solution to increase the capacity of railway network. One of the best solutions to increasing the capacity of rail transport is heavy-haul trains. These transport systems have certain requirements and specifications this model has been deployed in many developed countries because of its economic advantage. Considering that Iran is a rich source of raw mineral materials, demand of transportation of this materials, between mines and processing plants increases. Therefore, a heavy-haul train that is able to supply this high, concentrated demand is a recommended solution. In Iran this method of railway transportation has not been used and the main objective of this thesis is evaluation technical and economical concepts of this system for operating in Iran. In this thesis bafgh- zarinshahr path is selected as a case study, and first the costs and revenues related to the use of heavy-haul trains obtained as a function of the length of the train. Then, using the net present value revenues and costs for a period of 20 years was obtained. Graphs of cost, revenue and profit on the length of the train were drawn based on various scenarios of growth in passenger trains. It was shown that in all cases by increasing the length of the train benefit also increased and the use of these trains is completely economical.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Heavy Haul Trains
  • Increasing Capacity
  • Economical Application
- برنامه­ریزی عملیاتی حمل­ونقل ریلی، (1389)­، "معاونت بهره­برداری و سیروحرکت"، اداره کل سیروحرکت،گروه مطالعات و برنامه­ریزی.
 
-شیشه­گری، الف.،(1388)، "شناسایی گلوگاه­ها و ارایه راهکارهای افزایش ظرفیت محور تهران-جنوب"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی راه­آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران.
 
-زیاری ح.، اسدالهی م­.، ابطحی، م.، (1388)،­ "ارزیابی مالی-اقتصادی برقی­کردن خطوط ریلی"، اقتصاد حمل­ونقل، نهمین کنفرانس مهندسی حمل­ونقل و ترافیک ایران.
 
 
-"مقایسه فنی-اقتصادی راهکارهای افزایش ظرفیت در مسیر راه­آهن بافق-زرین­شهر و ارایه راهکار بهینه"، (1387)، مرکز تحقیقات راه­آهن.
 
-Gao Chun-ming, JI. Bin, Zhang Bo, M.A. Da-wei, (2006), “Research and application of LOCOTROL technologies for heavy haul trains on Datong-Qinhuangdao railway line”, Electric Locomotives & Mass Transit Vehicles Journal.  
                                                              
-Dr., Dave van der meulen, Chief Engineer (Systemic Rail Solutions), (2003), “Why Heavy Haul learning from the cost-effectiveness of heavy axle loads in South Africa”, Presented at ERRI, UIC & UNIFE Paris­.
 
 
-M. M.C. Clanachan, Colin Cole, (2003), “Current train control optimization methods with a view for application in Heavy Haul railways”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit.