مکانیابی پارکینگ‌های شهری با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و تحلیل سلسله مراتبی‌ (منطقه مورد مطالعه‌: بابلسر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی و علوم فناوری آریان، بابل، ایران

2 مربی، گروه مهندسی عمران، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

4 مربی، گروه مهندسی عمران، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، تهران، ایران

چکیده

امروزه با توسعه روز افزون شهری، رشد جمعیت و افزایش تراکم ترافیک، معضل کمبود محل توقف وسایل نقلیه بخصوص در مناطق مرکزی شهرها،گریبان­گیر اکثر شهرهای بزرگ می­باشد. پارکینگ­های عمومی به عنوان یکی از اجزای مهم یک سیستم حمل و نقل شهری مدرن وظیفه فراهم آوردن سطوحی، برای خارج کردن ترافیک ساکن از سیستم ارتباط شهری و در نتیجه کاهش شلوغی و راهبندانی­های ترافیکی مرکز شهر را بر عهده دارند. سیستم اطلاعات مکانی (GIS) که علم و فناوری تجزیه و تحلیل داده­های مکانی هستند، سیستمی مناسب جهت یافتن بهینه­ترین مکان جهت احداث پارکینگ­های عمومی بشمار می­آیند. در این تحقیق پارامترهای موثر در مکانیابی پارکینگ­های عمومی از چهار دیدگاه فاصله از مراکز جذب سفر، فاصله از معابر، ارزش ملک،  کاربری­های مناسب مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفت.ومعیارهای انتخاب شده با استفاده از جفت مقایسه تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در نرم افزار Expert choice نظر­سنجی و وزن­دهی شدند و بعد از آماده کردن لایه­های اطلاعاتی در محیط GIS و با ماژول Raster calculator این معیارها با یکدیگر ترکیب شده و همزمان وزن محاسبه شده از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به لایه­ها اعمال شده و در نهایت مکان­های مناسب برای احداث پارکینگ­های شهری در پنج کلاس بسیار نامناسب تا خیلی خوب طبقه بندی شدند. 15 سایت برای احداث پارکینگ پیشنهاد شدند. همچنین در این تحقیق مشخص شد که پارکینگ طبقاتی موجود شهر بابلسر از مکانی بهینه­ای برخوردار نیست.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Locating Urban Parking Site Using GIS and AHP (Case Study: Babolsar City)

نویسندگان [English]

  • K. Abbaspour Marzebali 1
  • R. Babagoli 2
  • B. Mojaradi 3
  • A.R. Ameli 4
1 Research Assistant, Department of Civil Engineering, Aryan Institute of Higher Education and Technology, Tehran, Iran
2 Educator, Department of Civil Engineering, Pardis Branch, Islamic Azad University, Pardis, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
4 Educator, Department of Civil Engineering, Malard Branch, Islamic Azad University, Malard, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays، with the increasing development of urban، population growth and increasing traffic congestion، parking shortages of vehicle especially in inner cities، suffered most big cities are. Public parking as a component of o modern urban transportation system، parking task level، to remove static traffic of urban communication system and thus reduce traffic congestion and traffic level are the center of the city. Geospatial information system (GIS) that are science and technology in analyzing spatial dara، an appropriate system are considered to find the most optimal place for public parking construction.  In this study، factors affecting in site selection of public parking studied & analyzed away from four perspectives: centers of travel، distance from the street، value of the property & appropriate users. And the selection criteria were and weighted surveyed by using analysis hierarchical hierarchical paired (AHP) in expert choice application. And after preparing the information layers in GIS environment، these criteria، combined to each other with module of raster calculator and at the same time، calculated weight applied from AHP process to layers. And 15 sites were proposed for the construction of parking. The study also found that the optimal placement of Babolsar city does not have vertical parking available.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parking
  • Site Selection
  • GIS
  • AHP
-Viana, Marcello, (2004), “Intelligent transportation systems and parking management:  implementation potential in a Brazilian city”. Vol. 21 No. 2,
pp. 137- 148.
 
- اکبری لاکه، م.، (1393)، "­پایان­نامه مکانیابی پهنه­های مناسب احداث پارکینگ­های عمومی و طبقاتی در شهر لاهیجان"، دانشگاه آزاد اسلامی­، رشت.
-Hensher, david ,. Jenny king (2001), parking demand and responsiveness to supply, pricing and location in the Sydney central business district. Transportation research, pp.177-196.
- متکان، ع. ا.، و شکیبا، ع و سید حسن پور، ع و عبادی، ع. (1388)، " تصمیم­گیری قطعی و فازی در مکانیابی پارکینگ عمومی طبقاتی" فصل­نامه علوم و محیطی، شماره سوم.
-Benson, i,. Karel, M,. salva ,b. (2008), parkagent: an agent- based model of  parking in the city. Environment and urban systems .Vol.32­,
pp.431-439.
 
-Garber, N.J., Hoel, L.A., (1997), “Traffic & Highway Engineering”. PWS Publishing Company Washington.
 - قاضی عسکرنایینی، الف.، و ورشوساز، ک. (1390)، "­ارایه روش مناسب جهت مکانیابی پارکینگ­های عمومی با استفاده از GIS­"، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
- قنبری، ح.، و کاظمی­زاد، ش..، و نوریان، ر.، (1390)، " ارایه الگوی بهینه مکانیابی پارکینگ­های محله ای با استفاده از روش AHP و GIS مطالعه موردی: منطقه 3 و 4 شهرداری تبریز"، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره 23، ص. 184-163.
- عباسی کلکانی، ف.، و سیدحسینی، س. م.، (1390)،
"­گسترش روش مکانیابی پارکینگ­های عمومی با استفاده از GIS در کلانشهرها- مطالعه موردی منطقه 3 کلانشهر کرج"، فصلنامه هویت شهر، شماره 8، ص.57-47.
- سرور، ر.، و یحیی پور، الف. (1390)، " مکانیابی بهینه پارکینگ­های طبقاتی براساس مدل تحلیل سلسله مراتبی  و منطق بولین- مطالعه موردی منطقه 15 تهران" سپهر، دوره بیست و سوم، شماره نودم، ص.5-1.
-Jelokhani-Niaraki, M., Malczewski, J. (2015), “A group Multicriteria Spatial Decision Support System For Parking Site Selection Problem: A Case Study . Land Use Policy. 0264-8377. Elsevier. pp.492-508.
- قاضی عسکرنایینی، الف. و قنبری، س. (1390)، "­ارزیابی
روش­های مختلف مکانیابی در مدیریت احداث پارکینگ­های عمومی در مرکز تجاری شهر اصفهان با استفاده از GIS"، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 22، شماره پیاپی 42 ، شماره 2،  ص.198-183.
- کریمی، و.، عبادی، ح. و احمدی، س. (1387)، "مدلسازی مکان­یابی پارکینگ­های عمومی با استفاده از GIS با تاکید بر مقایسه روش­های وزندهی و تلفیق لایه­ها"، مجله دانشکده فنی دانشگاه تبریز، شماره3، پایگاه علمی جهاد دانشگاهی، ص.11-1.
- زارع پیشه، ن. و اذانی، م. و قائد رحمتی، ص. و ستایشی، ح. (1391)، "­مکانیابی پارکینگ­های عمومی در ارتباط با توسعه پایدار شهری با استفاده از مدل­AHP" نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی، دوره 1، شماره 3 ، ص. 105-87.
-Ricardo Kligman, M., McDevitt, R.,Todd, W.(2002), “Application Of Gis To A Parking Study In Newton Sponsoring Agency: City of Newton Department of Public Works Engineering Division .submitted to the Faculty of  Worcester polytechnic institute.
-Weant, R A. (1978), “Parking Garage planning and Operation, the Eno Foundation for Transportation”. Transportation Research Part A: General .volume 13. Issue4.
Neiln , E,. Aeldrandlaly, K. (2004), “A computer-aided system for site selection of major capital investment. International conference e-design in architecture Dhahran. Saudi Arabia . pp.1-10.
Ricardo Kligman, M., McDevitt, R.,Todd, W.(2002) . APPLICATION OF GIS TO A PARKING STUDY IN NEWTON Sponsoring Agency: City of Newton Department of Public Works Engineering Division. Submitted to the faculty of Worcester polytechnic institute.