مدل‌سازی سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل ریلی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی، مرکزتحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

چکیده

سرمایه به‌عنوان یک عامل مهم در تولید، نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای در فرآیند تولید تمامی بخش‌های اقتصادی دارد. از طرفی با توجه به اهمیت گسترش شبکه­ی حمل­ونقل ریلی و نقش آن در اقتصاد، سرمایه­گذاری در این بخش نقش مهمی در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور دارد. به همین منظور در این مقاله ابتدا از معیار نسبت نهایی سرمایه به تولید استفاده‌شده و با تشریح آن، برای بخش حمل­ونقل ریلی کشور در دوره 1391-1353، نسبت نهایی سرمایه به تولید محاسبه‌شده است. در ادامه تأثیر سرمایه­گذاری در بخش حمل­ونقل ریلی بر رشد ارزش‌افزوده بخش حمل‌ونقل ریلی کشور با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک و الگوی خود رگرسیون برداری و نرم‌افزارهای Microfit و  Eviews تخمین زده‌شده است. نتایج حاصل از محاسبه معیار نسبت نهایی سرمایه به تولید نشان می­دهد که این نسبت معادل 084/1 بوده است و این بدان معنی است که برای تولید یک میلیارد ریال ارزش‌افزوده در بخش حمل‌ونقل ریلی، نیاز به سرمایه­گذاری معادل 084/1 میلیارد ریال لازم است. همچنین نتایج ناشی از تخمین حاکی از آن است که افزایش یک درصد در نسبت سرمایه‌گذاری‌های انجام­شده در بخش حمل­ونقل ریلی بر تولید ناخالص داخلی آن بخش موجب بالا رفتن نرخ رشد ارزش‌افزوده این بخش به میزان 315/0 درصد خواهد شد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Effects of Investment in Rail Transportation Iran

نویسنده [English]

  • P. bazdarArdebili
Instructor, Road, Housing & Urban Development Research Center, Tehran, Iran
چکیده [English]

Capital as an important element in production, a decisive role in the production process of whole economic sectors.  Besides, regarding the importance of growing transportation network and its impression on the economy, investment in this division significant role in the growth and prosperity of the iran's. Hence, in this paper the beginning of the incremental capital output ratio was used and explained that, for rail transportation sector in the period 1975-2012, the incremental capital output ratio has been figured. The subject of investment in rail transportation sector value added growth with the neoclassical growth model And model Vector Auto Regression and software is estimated Micro fit and Eviews. The results of the calculation of the incremental capital output ratio show that this ratio is equivalent of  1.084 and  This means that for producing a billion rials value added in rail transport section need to invest equivalent 1.084  billion rials is necessary. The results of the estimation show that an increase of one percent in the ratio of investment made in the rail transport sector on the gross domestic product this section will be Increase the value added growth rate of 0.315 percent.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment
  • rail transportation
  • incremental capital output ratio
  • Neoclassical Growth Model
  • Vector Auto Regressive
-بابازاده، م.، قدیمی، خ. و محسنی، ر. (1388)، "تأثیر سرمایه­گذاری در بخش حمل­ونقل بر رشد اقتصادی ایران"، پژوهشنامه بازرگانی، شماره50، بهار، ص. 199-157.
 
- بازدار اردبیلی، پ.، (1390)، "تحلیل نقش R&D  بر شد بخش حمل­ونقل کشور با استفاده از الگوهای رشد درون‌زا و برون‌زا"، پژوهشنامه حمل­ونقل، سال هشتم، شماره2، تابستان، ص.132-115.
 
-پژوهشکده حمل­ونقل (1389)، "بررسی وضعیت استهلاک موجودی سرمایه فیزیکی در بخش حمل­ونقل جاده­ای"، وزارت راه و شهرسازی.
 
-تشکینی، الف.، (1385)، "اقتصادسنجی کاربردی به کمک Microfit"، مؤسسه فرهنگی هنری نشر دیباگران، تهران.
 
-تقوی، م.، و محمدی، ح.، (1388)، "تأثیرزیرساخت‌های سرمایه­گذاری بر رشد اقتصادی ایران"، پژوهشنامه اقتصادی، دوره 9، شماره1 (پیاپی 32) ص.15-42.
 
- دفتر برنامه­ریزی کلان برق و انرژی (1390)، "مروری بر 23 سال آمار انرژی کشور(89-1367)"، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی، ص.86.
 
- دفتر برنامه­ریزی کلان برق و انرژی (1393)، "ترازنامه انرژی"، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی، تهران، ص.54.
 
- دفتر فناوری ارتباطات و اطلاعات (1393)، "سالنامه آماری حمل‌ونقل ریلی کشور در سال "1393، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران.
 
- موسوی جهرمی، ی.، و عبادتی فرد، م.، (1387)،
"اثر سرمایه­گذاری دولت در زیرساخت حمل­ونقل بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی در ایران"، پژوهشنامه حمل­ونقل، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان 1387: ص.371-361.
 
-مهرگان، ن.، و رضائی، ر. الف.، (1390)، "راهنمای­ای ویوز 7 در اقتصادسنجی، دانشکده علوم اقتصادی و نور علم.
 
-http://www.cbi.ir.
 
 
-Nworji I., Oluwalaiye O. (2012), “Government Spending on Road Infrastructure and Its Impact on the Growth of Nigerian Economy”, International Journal of Management & Business Studies, 2(2): pp.24-30.
 
- Pradhan, Rudra P., Bagchi, Tapan P. (2013), “Effect of transportation infrastructure on economic growth in India: The VECM approach”, Research in Transportation Economics, Elsevier Science, 1(2): pp.139-148.
 
- Keho, Y., Echui, A. (2011), “Transport Infrastructure Investment and Sustainable Economic Growth in Côte d’Ivoire: A Co integration and Causality Analysis”, Journal of Sustainable Development, 4(3): pp.23-35.