بهینه‌سازی میزان کاهش زمان سفر از طریق طرح پرش-توقف در خطوط قطار شهری (مطالعه موردی: خط2 متروی تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 دانشجوی ‌کارشناسی‌ارشد، دانشگاه‌ آزاد اسلامی ‌واحد تهران ‌جنوب، تهران، ایران

چکیده

شرایط ترافیکی امروز به ویژه در کلان‌شهرها، گسترش حمل‌ونقل همگانی را بهترین راهکار تلقی می‌کند و باید مردم را به استفاده از آن ترغیب نمود. این مهم نیازمند کاهش زمان سفر توسط حمل و نقل همگانی نسبت به زمان سفر توسط وسایل نقلیه شخصی می‌باشد. حمل و نقل ریلی یکی از شیوه‌های مهم حمل‌ونقل همگانی درون‌شهری می‌باشد که بخش مهمی از زمان سفر را تشکیل می‌دهد. طرح پرش-توقف یکی از طرح‌های سرعت‌بخشی به سیستم‌های قطار شهری می‌باشد که پس از بررسی و در صورت به صرفه بودن با کمترین هزینه‌ی زیرساختی قابلیت اجرایی خواهد داشت. بدین صورت که قطارهای حاضر در خط مورد نظر به دو نوع A و B و ایستگاه‌ها نیز بر اساس حجم عبوری مسافرین به سه نوع A، B و AB تقسیم می‌شوند. هر نوع قطار علاوه بر توقف در ایستگاه‌های هم‌نام خود، در ایستگاه‌های AB نیز توقف خواهد داشت و از روی سایر ایستگاه‌ها پرش خواهد نمود. در این پژوهش سعی شده است شیوه‌ی اجرایی طرح پرش-توقف به نحوی تعیین شود تا زمان سفر بهینه گردد. لذا برنامه‌ای نوشته و ارائه شده است تا در خطوط مترو پس از ورود اطلاعات مربوطه، بهترین شیوه‌ی اجرایی این طرح پیشنهاد شود. هم‌چنین مطالعه موردی در خط2متروی تهران انجام گرفته و در نهایت بهترین شیوه‌ی اجرای این طرح پیشنهاد شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Travel Time Decreasing through The Plan “Skip-Stop” in The Subway Lines (The Case Study of The Line 2 in Tehran Subway)

نویسندگان [English]

  • R. Moayedfar 1
  • M. Rahmanian 2
1 Assistant Professor, Faculty of Engineering, Arak university, Arak, Iran
2 M.Sc., Candidate, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, South of Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today's traffic situation especially in big cities, makes the deployment of public transportation the best solution and the people should persuaded to use it, it requires reducing the travel time by public transportation. The skip-stop plan is one of the accelerator programs for urban train systems that, once examined, and if affordable, will be able to run with the lowest cost of infrastructure. As the trains in the line are divided into two types A and B, the stations are divided into three types A, B and AB according to the passenger traffic volume. Each train, in addition to stopping at its equivalent stations, stops at AB stations and skips to other stations. In this research, we have attempted to optimize the implementation of optimal skip schedules to optimize travel time. So, after entering into the relevant information, a program is written and presented to offer best practices for subway lines. A case study was also conducted on line 2 of Tehran Metro and finally the best way to implement this plan was proposed.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • public transportation
  • Subway Lines
  • metro
  • travel time
  • Skip-Stop
 طلوعی زاده، س.، (1392)، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت مدیریت حمل و نقل شهری (مطالعه موردی: شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور.
- یقینی، م.، زنوززاده، س. (1393)، "ارائه­ی یک مدل بهینه سازی و برای زمان­بندی قطارهای مترو: مطالعه­ی موردی متروی تهران، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران.
- Edward K, Morlok OS. (1975),”Urban Bus and Rail Transit Supply Functions: Models and Empirical Estimates: University of Pennsylvania.
 
- Huimin N. (2011), “Determination of the Skip-Stop Scheduling for a Congested Transit Line by Bilevel Genetic Algorithm: Lanzhou Jiaotong University.
 
- Maxime F, Ricardo G. , Juan CM. (2013), “Continuous Approximation for Skip-Stop Operation in Rail Transit: ISTTT.
 
- Samuel L, Sogin BM, Caughron SG, Chadwick, , (2012), “Optimizing Skip Stop Service in Passenger Rail Transportation: Proceedings of the 2012 Joint Rail Conference.
 
- Suh W, Chon KS, Rhee SM. (2001), “An Analysis of Railroad Skip Stop System Without Siding Track: Elsevier.
- Suh, W., Chon, K.S. & Rhee. S.M. , (2007), “Effect of Skip-Stop Policy on a Korean Subway System”. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board Mag.
 
- Vuchic VR. (2005), “Urban Transit: Operations, Planning, and Economics: John Wiley & Sons, Inc.
 
- Wang Y ,De SB ,van dBTJJ, Ning B. (2014), “Origin-Destination Dependent Train Scheduling Problem with Stop-Skipping for Urban Rail Transit Systems: Transportation Research Board 93rd Annual Meeting.
 
- Yihui W. (2014), “Optimal Trajectory Planning and Train Scheduling for Railway Systems: Beijing Jiaotong University.
- Young-Jae Lee. (2012), “Mathematical Modeling for Optimizing Skip-Stop RailTransit Operation Strategy Using Genetic Algorithm: Department of Transportation and Urban Infrastructure Studies.
 
- Young JL. (2014), “Optimizing Skip-Stop Rail Transit Stopping Strategy using a Genetic Algorithm: Morgan State University.
 
- Zheng, (2009), “Song  Optimization Model and Algorithm of Skip-stop Strategy for Urban Rail Transit: Journal of the China Railway Society.
 
‌‌- Zhichao C, Zhenzhou Y, Dewei L. (2014), Estimation Method for a Skip-Stop Operation Strategy for Urban Rail Transit in China: J Mod Transport.