بررسی نوسان شاخص نرخ کرایه حمل نفتکش‌ها و انتقال آن بر قیمت‌های خرید و فروش نفتکش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه بین نوسانات شاخص نرخ کرایه حمل و انتقال این نوسانات به شاخص بازار خرید و فروش کشتی‌ها می‌پردازد. کشتی‌های نوساز یا دست دوم، به عنوان کالای سرمایه‌ای خرید و فروش می‌شوند؛ اما از آنجائی که هزینه نگهداری کشتی بسیار بالاست، نرخ جاری کرایه حمل، مهمترین عامل تاثیر‌گذار در قیمت کشتی است. بنابراین، عوامل بازار باید درک صحیحی از نحوه عملکرد نوسانات نرخ کرایه حمل و تاثیر آن بر قیمت کشتی داشته باشند. جهت پرداختن به این موضوع، در این مقاله از مدل نوسان‌پذیری GARCH برای کشف عوامل افزایش نوسان در میان بازارهای کشتی که شامل بازار قیمت کشتی‌ها و همچنین بازار کرایه حمل است، استفاده می‌شود. براساس ارزیابی توابع زیان مدل BEKK GARCH که توزیع جملات اخلال را t-student در نظر می‌گیرد، برآورد دقیق‌تری برای به دست آوردن عامل انتقال نوسانات در میان بازار کرایه حمل و بازار قیمت کشتی‌ها ارائه‌شده است.  نتایج نشان می‌دهد که در خصوص انتقال نوسانات در همه  بازار کشتی‌های VLCC و Suezmax از نوسانات نرخ کرایه حمل به شاخص قیمت‌های خرید و فروش صورت می‌گیرد؛ اما ساز و کار انتقال نوسانات در میان انواع کشتی‌های مختلف متفاوت است. اثر دو طرفه انتقال نوسانات در همه بازارها مشاهده شده که نشان می‌دهد که واریانس تاخیری می‌تواند بدون در نظر گرفتن انتقال نوسانات، بر واریانس کنونی در یک بازار مشابه تأثیر بگذارد. یک نسبت ساده برای راهنمایی سرمایه‌گذاران جهت بهینه‌سازی تخصیص محموله‌شان، ارائه‌شده است. یافته‌های این مقاله، می‌تواند درک صحیحی برای سرمایه گذاری در این بازارها ارائه کند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transfer of Freight Rate Volatility on Ship Sale and Purchase Prices

نویسنده [English]

  • K. Pourkermani
Assistant Professor, Department of Marine Transport, Faculty of Economics and Management, Khorramshahr University of Marine Sciences and Technology, Khorramshahr, Iran
چکیده [English]

This study investigates the freight rate volatility and the transfer of volatility to ship sale and purchase market. New-build and second-hand vessels are traded as capital goods; however, since the cost of maintaining a ship is very high, the shipping rate is the most important factor affecting ship's price. Therefore, market agents should have a proper understanding of the freight rate volatility and its impact on ship prices. To address this issue, the GARCH volatility model is used to explore the existence of volatility factors among ship markets, these markets are sale and purchase and the freight fare market. Based on the evaluation of the loss-making functions of the BEKK GARCH model, which considers the distribution of disruptive t-student, a more accurate estimate has been given to obtain a volatility transfer factor among the above markets.
The results show that freight market volatility in exist in VLCC and Suezmax markets based on the sales price index, but the mechanism of volatility is different among different types of ships. The two-way effect of the volatility transition has been observed in all markets, which shows that the lagged variance can affect the current variance in a similar market regardless of the transmission of volatility. A simple ratio is provided to guide investors optimize their cargo allocation. The findings of this paper can provide a good understanding of investment in these markets.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Price Volatility
  • Freight Rate
  • Ship Prices
  • Volatility Transfer
این مقاله مستخرج از نتایج طرح تحقیقاتی اجرا شده با شماره قرارداد 128 از محل اعتبارات ویژه پژوهشی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر می باشد.
-Alizadeh, A.H. and Nomikos, N.K. (2003), “The price–volume relationship in the sale and purchase market for dry bulk vessels”. Maritime Policy and Management, 30(4), pp.321–37.
-Bollerslev, T. Engle, J. Wooldridge, M. (1988), “A capital asset pricing model with time covariance”, Journal of Political Economy, 96 (1), pp.116-131
-Cullinane, K. (1992), “A short-term adoptive forecasting model for BIFFEX speculation: a Box-Jenkins approach”. Maritime Policy and Management, 19(2), pp.91–114.
-Dai, L. Hu, H. Chen, F. (2014), “Volatility transmission in the dry bulk new building and second-hand markets: Transportation Letters”, 6(2), pp.56-67.
-Engle, R.F. Kroner, K. (1995), “Multivariate simultaneous generalized ARCH”. Econometric Theory, 11 (1).
-Koekebakker, S. and Ådland, R. (2004), “Modelling forward freight rate dynamics—empirical evidence from time charter rates”. Maritime Policy and Management, 68 (5).
-Kroner, K. Ng, V. (1998), “Modelling asymmetric co-movements of asset returns, Review of Financial Studies”, 11 (4).
-Kavussanos, M.G. (1997), “The dynamics of time-varying volatilities in different size second-hand ship prices of the dry-cargo sector”. Applied Economics, 29,
pp.433–443.
-Kavussanos, M.G. and Alizadeh, A.H. (2001), “Seasonality patterns in the dry bulk shipping spot and time charter freight rates. Transportation Research, Part E, 37,
pp.443–67.
-Kavussanos, M.G. and Nomikos, N.K. (2000), Constant vs time varying hedge ratios and hedging efficiency in the BIFFEX market. Transportation Research, 36(4), pp.229–48.
-Lo, A.W. and MacKinlay A.C. (2008), “The size and power of the variance ratio tests in finite samples: a Monte Carlo investigation”. Journal of Econometrics, 40, pp.203–38.
-Sollis, R. (2005), “Predicting returns and volatility with macroeconomic variables – evidence from tests of encompassing. Journal of Forecasting, 24(3), pp.221–31.
-Stopford, M. (1997), “Maritime Economics. London: Routledge.
-Tvedt, J. (2003), “A new perspective on price dynamics of the dry bulk market. Maritime Policy and Management”, 30(3), pp. 221–30.
-Vavra, JS. (2013), “Inflation Dynamics and Time-Varying Volatility:  Quarterly Journal of Economics­”, 129(1), pp.216-257.