طراحی شبکه تغذیه کننده خط ریلی و تعیین فرکانس با استفاده از یک روش ابتکاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عمران و محیط زیست/ تربیت مدرس

چکیده

افزایش پوشش تقاضای سفر وسایل حمل‌ونقل همگانی سریع (مانند مترو و اتوبوس تندرو) به کمک شبکه‌های تغذیه‌کننده امکان‌پذیر است. ازآنجایی‌که روش‌های دقیق حل مسائل طراحی شبکه‌های تغذیه‌کننده دارای پیچیدگی و زمان حل طولانی است، محققین به استفاده از روش‌های ابتکاری و فراابتکاری برای حل این مسائل روی آورده‌اند. در این مقاله یک روش ابتکاری برای حل مسئله طراحی شبکه اتوبوسرانی تغذیه‌کننده در یک شبکه آزمایشی که قابلیت در نظر گرفتن بسیاری از شاخص‌های مهم در طراحی چنین شبکه‌هایی را دارد، پیشنهاد گردیده است. در این مقاله ابتدا تعدادی مسیر اولیه تولیدشده، سپس به کمک شاخص‌های بهینگی در نظر گرفته‌شده مانند: نسبت تقاضای پاسخ‌داده‌شده به زمان‌سفر و محدودیت کمینه و بیشینه طول مسیر تعدادی از این مسیرها به‌عنوان خطوط تغذیه‌کننده انتخاب‌شده‌اند. محدودیت فرکانس، تعداد مسیر و درصد پوشش داده‌شده دیگر محدودیت‌هایی هستند که به کمک آنها مسیرهای نهایی انتخاب‌شده است. روش پیشنهادی در شبکه آزمایشی سوفالز بکار گرفته‌شده و توانسته پوشش تقاضای حمل‌ونقل همگانی در شبکه توسط خط ریلی را به کمک خطوط تغذیه‌کننده بهبود ببخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The design of feeder network rail line and determine frequency using a Heuristic method

نویسندگان [English]

  • seyed ehsan seyed abrishami
  • sara ahmadinejad
civil and enviromental/ tarbiat modares
چکیده [English]

Expanded coverage of travel demand with fast and mass public transportation (such as subway and bus BRT) with using feeder networks is possible. High complexity of the exact methods of solving problems feeder networks leading to heuristic researchers and meta-heuristic methods to solve these problems. This paper present an innovate approach to solve the problem design of feeder bus network in a test network (sioxfals) which can take into account many important parameters. In this paper product som initial route; then with set parameters such as: the coverd demand to travel time, maximum ans minimum limit of length,these route have been selected. Frequency restrictions، other restrictions that are covered track number and percentage of the final routes have been selected for their help. The proposed method was used in the test network Siox-Falls and able to cover the demand for public transport by rail networks to help improve feeder lines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heuristic، Bus
  • Network design، feeder،