چالشهای اجتماعی- حقوقی وسایل نقلیه خودران (بدون راننده) و سیاستهای موجود در قبال آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

3 دانش‌آموخته دکتری‌، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

10.22034/tri.2021.92598

چکیده

سیاستگذاران در راه مدیریت و قاعده‌مند کردن جوانب مختلف وسایل نقلیه خودران با چالشهایی مواجهند. کشورهای پیشگام در عرصه این تکنولوژی نوین، سیاستهای متفاوتی را در قبال این چالشها و به منظور مدیریت تبعات منفی ورود این وسایل نقلیه به جامعه در پیش گرفته‌اند. هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین مهمترین چالشهای اجتماعی-حقوقی وسایل نقلیه خودران و واکنش کشورهای پیشرو در این عرصه، در قبال این چالشهاست. برای دستیابی به این هدف، تحقیقات منتشر شده طی 10سال اخیر از طریق پایگاههای اطلاعاتی آکادمیک مشهور گردآوری و مورد بررسی قرار گرفتند. گزارشها و اسناد سیاستگذاری دولتی نیز برای شناسایی اقدامات دولتها در قبال چالشهای مورد نظر مورد ملاحظه قرار گرفتند. مهمترین چالشهای اجتماعی-حقوقی خودروهای خودران عبارتند از: ایمنی وسایل نقلیه خودران، مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات این خودروها، حریم خصوصی سرنشینان خودرو و نهایتا امنیت سایبری سیستمهای کامپیوتری این وسایل نقلیه؛ در پاسخ به چالش ایمنی، اکثر دولتهای مورد مطالعه از اتخاذ تدابیر بیش از حد سختگیرانه اجتناب کرده و استراتژیهای نظارت‌گرای نرمی را در قالب رهنمودها و توصیه‌های غیرالزام‌آور به منظور ارتقای ایمنی این خودروها مورد اتخاذ قرار داده‌اند. در رابطه با چالش مسئولیت، اغلب کشورها یا واکنشی از خود نشان نداده‌اند یا از استراتژی نظارت‌گرای نرم در قالب رهنمودهای غیرالزام‌آور تبعیت کرده‌اند و در حال بررسی گزینه‌های مناسب، پیش از تصویب قوانین دائمی خود هستند. واکنش دولتها به چالش حریم خصوصی در طیفی از تصویب قوانین حریم خصوصی جدید، تکیه بر قوانین حریم خصوصی کنونی و تدوین اصول مربوط به حریم خصوصی، متغیر است. سیاستهای موجود در قبال چالش امنیت سایبری بطور قابل توجهی بین دولتهای مورد مطالعه متفاوت است که در طیفی از اصلاح مقررات کنونی، تدوین مقررات جدید غیرمختص به وسایل نقلیه خودران، تشکیل کارگروههایی برای بررسی این مشکلات، بودجه‌ریزی تحقیقات مرتبط با امنیت سایبری در بخش خصوصی و تدوین اصول امنیت سایبری برای تولیدکنندگان، قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social-Legal Challenges of Self-driving Vehicles and Existing Policies

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Rezaie 1
  • Mohammad Salehi Mazandarani 2
  • Ali Haddadzadeh Shakiba 3
1 Ph.D., Student, School of Low, University of Qom, Qom, Iran.
2 Associate Professor, School of Low, University of Qom, Qom, Iran.
3 Ph.D., Grad., School of Low, University of Qom, Qom, Iran.
چکیده [English]

Intelligent Self-driving cars are stepping into public roads and policy makers and law makers are facing challenges in regulating different aspects of this new technology. Leading countries in the field of self-driving cars have adopted different strategies against this challenges and in order to manage negative effects the entrance of these vehicles into society may have. The main object of this contribution is to clarify the most important socio-legal challenges of self-driving cars and responses of leading countries to them. In order to reach the abovementioned aim, we considered researches published in the main academic sources during last ten years. Governmental documents and reports also have been considered to recognize past, current and future measures. The main socio-legal challenges of self-driving cars are: safety of self-driving cars, civil responsibility arising from collisions of these cars, Private confidentiality of passengers and finally security of computer systems of these vehicles. In response to safety challenge most of countries avoided imposing sever measures and adopted soft control policies in form of recommendations. With respect to the issue of civil responsibility, most countries either showed no response or followed a soft control policy in form of voluntary recommendations. Responses of considered countries in respect of private confidentiality challenge differs in range of making new regulations, insisting on current laws and making principles for private confidentiality matter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Challenges
  • Legal Challenges
  • Self-driving Vehicles
  • Policy Making
-بهره‌‌مند، ح.، کوره پز، م. و سلیمی، ا.، (1393)، "راهبردهای وضعی پیشگیری از جرائم سایبری"، آموزه‌های حقوق کیفری، شماره7، ص. 147-176.
-صفایی، ح.، و رحیمی، ح.، (1396)، "مسئولیت مدنی(الزامات خارج از قرارداد)"، تهران، سمت، چ10.
-کاتوزیان، ن.، (1387)، "الزامهای خارج از قرارداد"، تهران، دانشگاه تهران، چ8، جلد دوم.
-کاتوزیان، ن.، (1381)، "مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی"، تهران، دانشگاه تهران، چ2.
-محمود صالحی، ج. (1372)، "حقوق زیان دیدگان و بیمه اشخاص ثالث"، تهران، دانشگاه تهران.
-مرکز پژوهشهای مجلس (دفتر مطالعات بنیادین)، (1397)، "هوش مصنوعی و قانونگذاری(5) قواعد قانون مدنی در حوزه رباتیک پارلمان اروپا".
-واعظی، م.، و علی‌پور، ع.، (1389)، "بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران"، حقوق خصوصی، شماره 17، ص. 133-163.
-ویلیامز، سی آرتور و ریچارد ام. هینز، (1382)، "مدیریت ریسک"، ترجمه داور ونوس و حجت اله گودرزی، تهران، نگاه دانش.
آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384.
-ایسنا (1396)، «جزئیات 85 استاندارد خودرویی اعلام شد»، قابل دسترسی در:
https://www.isna.ir/news/96073017406/.جزییات+85+استاندارد+خودرویی
-سازمان پزشکی قانونی، (1397)، "آمار متوفیات ناشی از حوادث رانندگی ترافیکی ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی کشور طی سال 1396"، قابل دسترسی در:                      
.html تصادفات http://www.lmo.ir/web_directory/53999
-سازمان ملی استاندارد ایران، (1396)، "استانداردهای 85 گانه خودرویی"، قابل دسترسی در:
-وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، (1396)، "پیش­نویس لایحه حمایت از داده و حریم خصوصی در فضای مجازی"، قابل دسترسی در:
https://ito.gov.ir/documents/20181/0/پیش+نویس+لایحه+حمایت+از+داده+ها+وحریم+خصوصی+در+فضای+مجازی/1912899a-2a67-4c35-bd72-b7b1bdc44c18
- Bagloee, S. A., Tavana, M., Asadi, M., & Oliver, T., (2016), “Autonomous vehicles: Challenges,    opportunities, and future implications for transportation policies”. Journal of Modern Transportation, 24(4), pp. 284–303.
- Bansal, P., Kockelman, K. M., & Singh, A., (2016), “Assessing public opinions of and interest in new vehicle technologies: An Austin perspective”. Transportation Research Part C, 67, pp. 1–14.
- Bloomberg, (2016), “China bans highway testing of autonomous cars pending regulation”. Bloomberg, Available at: https://www.japantimes.co.jp/news/2016/09/07/business/tech/softbanks-self-driving-buses-coming-soon-japans-country-roads/#.WVRVJ8ap3-Z
- Boeglin, J., (2015), “The costs of self-driving cars: Reconciling freedom and privacy with tort liability in autonomous vehicle regulation”, Yale Journal of Law & Technology, 17(1), article 4,
pp. 171-203.
- Brodsky, J. S., (2016), “Autonomous vehicle regulation: How an uncertain legal landscape may hit the brakes on self-driving cars”. Berkeley Technology Law Journal, 31(2), pp. 851–878.
- Cabinet Office, National security and intelligence, HM Treasury, and The Rt Hon Philip Hammond MP., (2016), “National cyber security strategy 2016–2021. Available at: https://www.gov.uk/government/publications/national-cyber-security-strategy-2016-to-2021.
- Cadell, C., & Jourdan, A., (2017), “China aims to become world leader in AI, challenges U.S. dominance”. Reuters. Available at: https://www.reuters.com/article/us-china-ai/china-aims-to-become-world-leader-in-ai-challenges-u-s-dominance-idUSKBN1A5103?il=0.
- Coates, C., (2017), “UK bill to set a precedent for autonomous car legislation” .available at: https://www.dwf.law/en/Legal-Insights/2017/March/17-March---UK-bill-to-set-a-precedent-for-autonomous-car-legislation.
- Coca-Vila, I., (2018), “Self-driving cars in dilemmatic situations: An approach based on the theory of justification in criminal law”. Criminal Law and Philosophy, 12(1), pp 59–82.
- Collingwood, L., (2017), “Privacy implications and liability issues of autonomous vehicles”. Information & Communications Technology Law, 26(1), pp. 32–45.
- Colonna, C., (2012), “Autonomous Cars and Tort Liability”, J.L. Tech. & Internet, 4(4),
pp. 81-131.            
- CNA., (2017), “Regulations in place to ramp up driverless vehicle trials in Singapore”. Channel News Asia. Available at: http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/regulations-in-place-to-ramp-up-driverless-vehicle-trials-in-sin-7622038.
- Daly, A., (2017), “Privacy in automation: An appraisal of the emerging Australian approach”. Computer Law & Security Review, 33(6), pp. 836–846.
- DBEIS., (2017), “Government sets out next steps in establishing the UK as global leader in connected and autonomous vehicles”, Department for Business, Energy & Industrial Strategy, UK. Crown. Available at: https://www.gov.uk/government/news/government-sets-out-next-steps-in-establishing-the-uk-as-global-leader-in-connected-and-autonomous-vehicles.
- DfT., (2017), “The key principles of vehicle cyber security for connected and automated vehicles”.
- Dhar, V., (2016), “Equity, safety, and privacy in the autonomous vehicle Era”. Computer, 49(11), pp. 80–83.
- Douma, F., & Palodichuk, S. A., (2012), “Criminal liability issues created by autonomous vehicles”. Santa Clara Law Review, 52, pp. 1157–1169.
- Duffy, S. H., & Hopkins, J. P., (2014), “Sit, Stay, Drive: The Future of Autonomous Car Liability”, SMU Science & Technology Law Review, 16, pp 101-123. Available at: https://ssrn.com/abstract=2379697.
- ERTRAC., (2017), “Automated driving road map”. ERTRAC Working Group “Connectivity and Automated Driving”. Available at: http://www.ertrac.org/uploads/images/ERTRAC_Automated_Driving_2017.pdf
20. Fleetwood, J. (2017). “Public health, ethics, and autonomous vehicles”. American Journal of Public Health, 107(4), pp. 532–537.
- FMTDI. (2017). “Data protection law recommendations of the Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information for Automated and Connected Driving”. Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure. Available at:https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Allgemein/DatenschutzrechtlicheEmpfehlungenVernetztesAuto.pdf;jsessionid=0A1EEFF8FE0D725B426F9E4E91713A3B.1_cid329?__blob=publicationFile%26v=1
- Gambs, S., Killijian, M. O., & del Prado Cortez, M. N., (2014), “De-anonymization attack on geolocated Data”. Computer and System Sciences, 80(8), pp. 1597–1614.
- Glancy, D. J., (2012), “Privacy in autonomous vehicles”. Santa Clara Law Review, 52(4),
pp. 1171–1239.
- Gurney, J. K., (2013), “Sue my car not me: Products liability and accidents involving autonomous Vehicles”. U. Ill. JL Tech. & Pol’y, 2013(2), pp. 247-277.
- Halsey, A., (2018), “We”re listening,’ Department of Transportation says on the future of driverless cars. The Washington Post. Available at: https://www.washingtonpost.com/local/trafficandcommuting/were-listening-department-of-transportation-says-on-the-future-of-driverless-cars/2018/03/01/8992682a-1d72-11e8-b2d9-08e748f892c0_story.html?noredirect=on.
- Hevelke, A., & Nida-Rümelin, J., (2015), “Responsibility for crashes of autonomous vehicles: An ethical Analysis”. Science and Engineering Ethics, 21(3), pp. 619–630.
- Japan Bullet., (2017), “New guidelines to allow driverless vehicle tests on public roads”. Japan Bullet http://www.japanbullet.com/news/new-guidelines-to-allowdriverless-vehicle-tests-on-publicroads.
- Kalra, N., (2017), “Challenges and approaches to realizing autonomous vehicle safety”. Testimony submitted to the House Energy and Commerce Committee, RAND, Santa Monica, California.
-­König, M., & Neumayr, L., (2017), “Users’ resistance towards radical innovations: The case of the selfdriving car”. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 44,
pp. 42–52.
-­KPMG., (2017), “Overview of china’s cybersecurity law”. KPMG Advisory Limited. Available at: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/cn/pdf/en/2017/02/overview-of-cybersecurity-law.pdf.
-­KPMG., (2018), “Autonomous vehicles readiness index”. KPMG International. Available at: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/01/avri.pdf.
-­Kyodo. (2017), “NPA drafts rules for testing driverless cars on public roads”, The Japan Times. Available at: https://www.japantimes.co.jp/news/2017/04/13/national/npa-drafts-rules-testing-driverless-cars-public-roads/#.WVRYVMap3-Y.
- Kyriakidis, M., Happee, R., & de Winter, J. C. F., (2015), “Public opinion on automated driving: Results of an international questionnaire among 5000 respondents”. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 32, pp. 127–140.
-­Lee, C., (2017), “Grabbing the wheel early: Moving forward on cybersecurity and privacy protections for driverless cars”. Federal Communications Law, 69, pp. 25–52.
-­Marchant, G. M., & Lindor, R. A. (2012), “The coming collision between autonomous vehicles and the liability system”. Santa Clara Law Review, 52(4), pp. 1321-1340.
-­Milakis, D., van Arem, B., & van Wee, B. (2017), “Policy and society related implications of automated driving: A review of literature and directions for future research”. IntelligentTransportation Systems, 0, pp.1–25. Available at: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15472450.2017.1291351.
- MOT., (2017), “Opening speech by second minister for transport Ng Chee Meng for the road traffic (Amendment) bill second reading”. Ministry of Transport, Singapore. Available at: https://www.mot.gov.sg/newscentre/news/Detail/Opening%20Speech%20by%20Second%20Minister%20for%20Transport%20Ng%20Chee%20Meng%20for%20the%20Road%20Traffic%20(Amendment)%20Bill%20Second%20Reading/
- MVMA., (2017), “Motor vehicle management Act. Statutes of the Republic of Korea”, http://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=35841&lang=ENG
- Nicola, S., Behrmann, E., & Mawad, M., (2018), “It’s a good thing Europe’s autonomous car testing is Slow”. Bloomberg. Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-20/it-s-a-good-thing-europe-s-autonomous-car-testing-is-slow .
- NHTSA., (2017), “Automated driving systems 2.0 a vision for safety”. National Highway Traffic Safety Administration, U.S. Department of Transportation.
- NHTSA., (2018), “NHTSA and vehicle cybersecurity”. Washington, DC, USA: National Highway Traffic Safety Administration.
- Nikkei., (2015), “Japan working on law aimed at governing autonomous vehicles”. Nikkei Asian Review. Available at: https://asia.nikkei.com/Business/Japan-working-on-law-aimed-at-governing-autonomous-vehicles.
- Nikkei., (2018), “Japan eyes black boxes for automated vehicles”. Nikkei Asian Review. Available at: https://asia.nikkei.com/Politics/Japan-eyes-black-boxes-for-automated-vehicles.
- NTC. (2016), “Regulatory reforms for automated vehicles Policy Paper”, National Transport Commission. Available at: https://www.ntc.gov.au/Media/Reports/(32685218-7895-0E7C-ECF6-551177684E27).pdf.
- NTC., (2017a), “National transport commission submission to the standing committee on industry, innovation, science and resources inquiry into the social issues relating to land-based driverless vehicles in Australia”. Melbourne: NTC.
- NTC., (2017b), “Guidelines for trials of automated vehicles in Australia”. Melbourne: NTC. Available at: http://www.ntc.gov.au/Media/Reports/(00F4B0A0-55E9-17E7-BF15-D70F4725A938).pdf
- NTC., (2017c). “Regulatory options to assure automated vehicle safety in Australia”. Melbourne: NTC. Available at: https://www.ntc.gov.au/Media/Reports/(6608D654-9FBD-175D-D067-AC80AECE5FB8).pdf.
48. Nyholm, S., & Smids, J., (2016), “The ethics of accident-algorithms for self-driving cars: An applied trolley problem?” Ethical Theory and Moral Practice, 19(5), pp. 1275–1289.
-­PDPC., (2018), “Response to Feedback on the Public Consultation on approaches to managing personal data in the Digital Economy”. Personal Data Protection Commission Singapore. Available at: https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Legislation-and-Guidelines/PDPCResponse-to-Feedback-for-Public-Consultation-on-Approaches-to-Managing-Personal-Data-inthe-Dig.pdf
- Pillath, S., (2016), “Automated vehicles in the EU”. EPRS, European Parliamentary Research Service, Members’ Research Service, PE 573.902, pp. 2–12. Available at: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573902/EPRS_BRI(2016)573902_EN.pdf.
- Pinsent Masons, (2016), “Connected and autonomous Vehicles: The emerging legal challenges”.
- Renn, O., & Benighaus, C., (2013), “Perception of technological risk: Insights from research and lessons for risk communication and management”. Journal of Risk Research, 16(3-4), pp 293–313.
- SAE. (2018), “International standard J3016 taxonomy and definitions for terms related to on-road motor vehicle automated driving systems”. Available at: https://www.sae.org/standards/content/j3016_201806.
-­Schoonmaker, J., (2016), “Proactive privacy for a driverless age”, Information & Communications Technology Law, 25(2), pp. 96–128.
-­SCIISR., (2017), “Social issues relating to land-based automated vehicles in Australia”. Parliament of the Commonwealth of Australia. Canberra. Available at: https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House/Industry_Innovation_Science_and_Resources/Driverless_vehicles/Report.
-­Srikanthan, T., (2017), “Commentary: Cybersecurity is the next economic battleground”. Available at: https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/commentary-cybersecurity-is-the-next-economic-battleground-8591642.
-­Wacket, M., Escritt, T., & Davis, T., (2017), “Germany adopts self-driving vehicles law”. Reuters. Available at: https://www.reuters.com/article/us-germany-autos-self-driving-idUSKBN1881HY.
-­West, D. M., (2016), “Moving forward: Self-driving vehicles in China, Europe, Japan, Korea, and the United States”. Available at: https://www.brookings.edu/research/moving-forward-self-driving-vehicles-in-china-europe-japan-korea-and-the-united-states.