بررسی مقررات بین المللی حمل و نقل ایمن سوخت مصرف شده هسته ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیت علمی دانشگاه آراد اسلامی ارومیه

2 گروه حقوق دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران

چکیده

حمل و نقل سوخت مصرف شده هسته‌ای به علت تشعشات و دمای بالا مستلزم مدیریت اصولی و علمی می‌باشد. با نگاهی به اسناد بین‌المللی خصوصاً کنوانسیون مشترک مدیریت ایمنی سوخت مصرف شده که در راستایی حفاظت از فرد و محیط زیست در قبال خسارت‌های ناشی از آن، مدون گشته‌اند. مقاله حاضر به تبیین و ارزیابی تعهدات دولت‌ها در بکارگیری الزامات حقوقی حمل و نقل ایمن باقیمانده سوخت هسته ای پرداخته و بدین وسیله به یکی از الزامات توسعه به‌کارگیری انرژی هسته‌ای پاسخ می‌دهد. نهایتاً به ضعف‌های موجود در حوزه حمل و نقل ایمن پرداخته همچون عدم جامعیت و جهان‌شمول بودن این مقررات و تکمیلی بودن مسولیت دولت‌ها در اشاره داردحمل و نقل سوخت مصرف شده هسته‌ای به علت تشعشات و دمای بالا مستلزم مدیریت اصولی و علمی می‌باشد. با نگاهی به اسناد بین‌المللی خصوصاً کنوانسیون مشترک مدیریت ایمنی سوخت مصرف شده که در راستایی حفاظت از فرد و محیط زیست در قبال خسارت‌های ناشی از آن، مدون گشته‌اند. مقاله حاضر به تبیین و ارزیابی تعهدات دولت‌ها در بکارگیری الزامات حقوقی حمل و نقل ایمن باقیمانده سوخت هسته ای پرداخته و بدین وسیله به یکی از الزامات توسعه به‌کارگیری انرژی هسته‌ای پاسخ می‌دهد. نهایتاً به ضعف‌های موجود در حوزه حمل و نقل ایمن پرداخته همچون عدم جامعیت و جهان‌شمول بودن این مقررات و تکمیلی بودن مسولیت دولت‌ها در اشاره دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining international safe transportation rules of spent nuclear fuel

نویسندگان [English]

  • Arham Hashempour 1
  • alireza arashpour 2
1 is
2 Department of Law, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Transportation of spent nuclear fuel requires radical and scientific management due to radiation and high temperature. Looking at international documents, in particular the Joint Conventional Fuel Safety Management Convention, which is designed to protect individuals and the environment from damage caused by it. The present paper seeks to clarify and assess the obligations of governments to apply the legal safety requirements for the remaining nuclear fuel and thereby respond to one of the requirements for the development of nuclear energy use. Finally, there are weaknesses in the safe transportation sector, such as the lack of comprehensiveness and universality of these regulations and the complementarity of government responsibilitiesTransportation of spent nuclear fuel requires radical and scientific management due to radiation and high temperature. Looking at international documents, in particular the Joint Conventional Fuel Safety Management Convention, which is designed to protect individuals and the environment from damage caused by it. The present paper seeks to clarify and assess the obligations of governments to apply the legal safety requirements for the remaining nuclear fuel and thereby respond to one of the requirements for the development of nuclear energy use. Finally, there are weaknesses in the safe transportation sector, such as the lack of comprehensiveness and universality of these regulations and the complementarity of government responsibilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safety
  • Nuclear Fuel Remains
  • Transportation
  • Spent Nuclear Fuel Management