نویسنده = بابک میربهاء
تعداد مقالات: 2
1. ارایه مدلی برای مکان‌یابی بهینه دوربینهای کنترل‌سرعت در راه‌ها

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 68-80

بابک میربهاء؛ سیدمهرداد حسینی


2. الگوی فرآیندی معماری منطقه ای سیستم های هوشمند حمل و نقل (مورد کاوی: محور کرج-چالوس)

دوره 4، شماره 1، بهار 1386

محمود صفارزاده؛ بابک میربهاء؛ بابک میربهاء؛ محمود صفارزاده