اهداف و چشم انداز

پژوهشنامه حمل و نقل با هدف ارتقای سطح علمی پژوهشگران و انتشار آخرین یافته ­های علمی در زمینه حمل و نقل منتشر می­­ شود.

 

مهم­ترین محورهای موضوعی پژوهشنامه حمل ­و نقل (به ترتیب الفبا) عبارتند از:

 • اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار
 • حقوق حمل و نقل
 • برنامه­ ریزی حمل و نقل
 • روسازی راه و راه آهن
 • سیستم­ های هوشمند حمل و نقل
 • مدیریت بحران در حمل و نقل
 • مهندسی ارزش در حمل و نقل
 • مهندسی ایمنی حمل و نقل
 • مهندسی ترافیک
 • مهندسی حمل و نقل و جنبه­ های زیست محیطی
 • مهندسی زیرساخت­های حمل و نقل (پل، تونل، سازه­های دریایی، فرودگاه و ...) مشروط بر آنکه در ارتباط با مباحث حمل و نقل باشند.