نویسنده = محمدمهدی خبیری
تعداد مقالات: 7
1. بررسی اثر متغیرهای طرح اختلاط بر عملکرد تراکم مخلوط آسفالتی با کمک الگوریتم‌های داده کاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

محمدمهدی خبیری؛ محمد حمیدی نیا؛ مهدی مخبری


2. بررسی اثر متغیرهای طرح اختلاط بر عملکرد تراکم مخلوط آسفالتی با کمک الگوریتم‌های داده کاوی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 75-88

محمد حمیدی نیا؛ محمدمهدی خبیری؛ مهدی مخبری


3. بررسی عملکرد سطحی آسفالت حفاظتی چیپ‌سیل بر روی اساس تثبیت‌شدۀ سیمانی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 135-148

علی بردیونس؛ محمدمهدی خبیری


4. برآورد تقاضای سفر جاده‌ای با استفاده از روش‌های رگرسیون و شبکه عصبی(مطالعه موردی:آزادراه قم-تهران)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 337-354

سید احمد الماسی؛ محمدمهدی خبیری؛ محمد ارباب‌پور بیدگلی؛ امیرحسین فانی


5. تعیین و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر تقاضای حمل‌ونقل هوایی داخلی از دیدگاه مسافرین

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 81-93

مجتبی مرادی؛ محمدمهدی خبیری؛ محمدصابر فلاح نژاد


7. بررسی عددی رشد ترک بر پایه ضرایب شدت تنش در اثر بارگذاری چرخ هواپیما در روسازی آسفالتی فرودگاه

دوره 13، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 14-30

محمدجواد اخوان بهابادی؛ محمدمهدی خبیری؛ علیرضا فتوحی فیروزآبادی