نویسنده = میر سامان پیشوایی
تعداد مقالات: 2
1. مکان‌یابی بندرخشک با رویکرد مکان‌یابی محورها در شرایط عدم‌قطعیت تقاضا: مطالعه موردی ایران

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 185-208

محدثه دورودیان؛ میر سامان پیشوایی؛ بابک فرهنگ مقدم


2. ارایه‌ی یک مدل مکان‌یابی دوهدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته سبز

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 20-32

محمد طلایی؛ بابک فرهنگ مقدم؛ میر سامان پیشوایی؛ علی بزرگی امیری