کلیدواژه‌ها = زمانبندی کار کارگاهی
1. بهینه‌سازی دوهدفه زمانبندی حرکت قطارها و تخصیص لکوموتیو

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 85-96

مسعود یقینی؛ عباس احمدپور