کلیدواژه‌ها = بهینه سازی
تعداد مقالات: 5
2. کالیبره کردن مدل های پیش بینی تصادفات با استفاده از یک روش ابتکاری

دوره 7، شماره 3، بهار 1389

محمود عامری؛ محمد حسن میرابی مقدم


3. مدلهای ایمنی برای راههای شهری ایران

دوره 6، شماره 3، بهار 1388

محمود عامری؛ محمد حسن میرابی مقدم


4. مدل برآورد تعداد تصادفات برای راههای شهری ایران

دوره 6، شماره 3، بهار 1388

محمود عامری؛ محمد حسن میرابی مقدم