کلیدواژه‌ها = دیواره های پایدار شده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار لرزه ای دیواره های رسی مسلح در راهسازی به کمک روش اجزای محدود

دوره 3، شماره 4، زمستان 1385

مهراب جسمانی؛ سید مجدالدین میرحسینی؛ بابک بهرامی سربندی