کلیدواژه‌ها = الیاف شیشه
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی تاثیر الیاف شیشه بر عمر خستگی رویه های آسفالتی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1394

محمود عامری؛ فرزین فائزی