کلیدواژه‌ها = skid resistance
تعداد مقالات: 6
5. تعیین اثر بافت درشت و سنگدانه در مقدار مقاومت لغزشی رویه های بتنی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1385

ابوالفضل حسنی؛ جواد سوداگری؛ سید روح اله معافی مدنی


6. Technical Effects of Air Cooled Blast Furnace Slag on Asphalt Mixtures

دوره 2، شماره 3، بهار 1384

A. Esmaeili Kalalagh؛ S.M. Marandi؛ P. Safapour