ارائه روشی ابتکاری در حل مسائل برنامه‌ریزی نگهداری و ترمیم راه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی سیرجان- بخش عمران

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان- بخش مهندسی عمران

3 دانشجوی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

راه‌ها یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های زیرساختی هر کشوری محسوب می‌شوند. جهت حفظ این سرمایه‌ها یکی از مباحث با اهمیت برنامه‌ریزی جهت نگهداری و تعمیر روسازی راه‌ها است. گذشت زمان، عبور ترافیک (بویژه وسایل نقلیه سنگین) و نیز شرایط آب و هوایی منطقه مورد نظر، تنش‌های زیادی را به روسازی راه وارد می‌کند. این تنش‌ها باعث ایجاد خرابی، افت کیفیت سواری و در نهایت اضمحلال روسازی می‌شود. با توجه به افزایش روز افزون هزینه‌های ناشی از عملیات ترمیم و نگهداری راه‌ها، یکی از مهم‎ترین نگرانی‌های گردانندگان شبکه کاهش این هزینه‌ها با حفظ استاندارد کیفی لازم جهت عبور وسایل‌نقلیه است. هدف اصلی این پژوهش استفاده از یک مدل دگرگونی (تکاملی) برای کمینه کردن هزینه‌های عملیات ترمیم و نگهداری راه‌های شبکه به گونه‎ای است که منافع دراز مدت سیستم، با حفظ شرایط خدمت‌رسانی قابل قبول، بیشینه گردد. پس از ساخت مدل، کارکرد آن روی شبکه‌های آزمایشی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بدست آمده رضایت بخش بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a heuristic method to solve the problems relating to road maintenance and rehabilitation

نویسندگان [English]

  • Vahid Khalifeh 1
  • navid nadimi 2
  • Amirhossein Zare mirhosseini 3
1 Sirjan TECHNICAL uNIVERSITY
2 Shahid Bahonar University o Kerman- Civil Engineering Department
3 Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Roads are one of the most important assets in each country. Road network are too extensive and the budget needed for reconstruction is too high. To maintain these properties planning for the maintenance and rehabilitation is an important issue. Aging, traffic (especially trucks) and weather condition in the region cause numerous tensions in the pavement. These tensions are the main reason of distress, reducing ride quality and finally deterioration in the pavement. Because of the increasing rates of the costs associated with maintenance and repair there is a concern about keeping roads in good condition with the lowest costs. The main purpose of this research is to apply an evolutionary model to minimize the costs of maintenance and repair operation and at the same time maximizing the benefits of the system for a long time with acceptable service quality. The models are assessed on the hypothetical networks and the results have been satisfactory..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pavement
  • Repair
  • maintenance
  • Evolutionary model
  • Markov