ارزیابی نتایج آزمایش شاخص صیقلی شدن سنگدانه ها روی مصالح سنگی ایران 1000

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس آزمایشگاه قیر و آسفالت / شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی

2 دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک)، تهران، ایران

چکیده

آزمایش شاخص صیقلی شدن سنگ یک آزمایش بسیار کاربردی برای سنجش بافت ریز سنگدانه های مختلف و ارزیابی مقاومت آن ها در برابر ساییده شدن است. بافت ریز مصالح سنگی در تأمین مقاومت اصطکاکی روسازی نقش به سزایی دارد و با انتخاب مصالح سنگی مناسب می توان ایمنی راه ها را تا حد قابل توجهی بهبود داد. یعنی با انجام این آزمایش در کنار سایر آزمایش های مرغوبیت مصالح سنگی می‌توان مصالح سنگی مناسب را انتخاب نمود به نحوی که سطح نهایی روسازی، از مقاومت اصطکاکی بیشتری برخوردار باشد. در این مقاله روش انجام آزمایش بر اساس استاندارد اروپایی توضیح داده شده و ارتباط شاخص صیقلی شدن سنگ با نتایج سایر آزمایش‌های مرغوبیت مصالح سنگی بررسی شده است. در ادامه آزمایش شاخص صیقلی شدن بر روی چندین نوع سنگ مورد استفاده در راهسازی از اقصی نقاط کشور انجام شد که نتایج نشان می دهد شاخص صیقلی شدن اغلب مصالح سنگی موجود از 30 بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of PSV Test Results of Iranian Aggregates

نویسندگان [English]

  • Aliasghar Akbari Nasrekani 1
  • Siavash Kordi 2
  • Koorosh Naderi 3
1 Asphalt Binder and Asphalt Mixture Lab. Research Engineer / Technical and Soil Mechanics Laboratory (TSML) Company
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, IAUCTB
3 Civil and Environmental Engineering Department, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The polished stone value test is a very useful test for measuring the micro-texture of different aggregates and evaluating their resistance to long term abrasion. The micro-texture of aggregates plays an important role in providing the frictional resistance of pavement, and by selecting suitable aggregates, the safety of roads can be improved significantly i.e. conducting this test alongside other tests on aggregates gives an insight to pavement engineer to select suitable aggregates stock according to project circumstances so that the skid resistance of final pavement can be guaranteed. In this paper, the method of PSV test, according to European standards, is explained and the relationship between the polished stone value and the results of other tests of aggregates is investigated. In addition, the polishing test was performed on several types of typical aggregates used in road construction from all over Iran. The results showed that majority of aggregates had a polished stone value higher than 30.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pavement skid resistance
  • Polished stone value
  • PSV