بررسی رهیافت های مناسب جهت افزایش ضریب ایمنی جریان های سواره و پیاده در شهر قم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس شهرسازی

چکیده

سوانح رانندگی همواره تهدیدی برای زندگی عموم شهروندان می باشد. اغلب این سوانح، در موقعیت های مشخصی در سطح شهرها به وقوع می پیوند. شناسایی چنین نقاطی به عنوان نخستین و مهمترین اقدام در فرایند مدیریت ایمنی راه های درون شهری به شمار می آید. شهر قم از جمله شهرهایی است که به سبب وقوع تصادفات متعدد در ردیف سانحه خیز ترین شهرهای کشور به لحاظ وقوع تصادفات شناخته می شود. به طوری که سالانه بیش 5 هزار فقره تصادف در سطح شهر قم به ثبت می رسد. بنابراین پژوهش حاضر، با استفاده از داده های تصادفات میان سال های 1395 تا 1397 و روش تخمین تراکم کرنل به شناسایی نقاط حادثه خیز در سطح شهر قم پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ اغلب تصادفات در فصول گرم سال، در ابتدا و اواسط هفته(روزهای شنبه و سه شنبه) و همچنین ساعات پایانی روز و آغازین شب(ساعات 16 الی 20) رخ می دهد.در میان وضعیت تصادفات بررسی شده موتور سیکلت ها بیشترین امار تصادفات را به خود اختصاص داده اند. همچنین عدم توجه به جلو نیز مهمترین عامل بروز تصادفات به مشار می آید.
به لحاظ موقعیت مکانی تصادفات نیز، معابر اصلی منطقه 4 شهر قم شامل بلوارهای جمهوری اسلامی، آیت الله بروجردی، الغدیر، محمد امین و خیابان شهید صدوقی به عنوان سانحه خیزترین بلوارهای شهر قم می باشد. همچنین به طور کلی تمامی دور برگردان ها و تقاطع های موجود در سطح مسیرهای حادثه خیز، مسیرهای ویژه اتوبوس های تندرو، میادین نیازمند مطالعات فنی و اصلاح وضعیت می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Appropriate Approaches to Increase the Safety Factor of Riding and Pedestrian Flows in Qom

نویسنده [English]

  • Ali.A Isalou
استانداری قم
چکیده [English]

Traffic accidents are always a threat to the lives of citizens. Most of these accidents occur at specific locations in cities. Identification of such points is considered to be the first and foremost step in the process of urban safety management. The city of Qom is one of the cities that are known for the number of traffic accidents in the most disaster-prone cities in the country. More than 5,000 crashes are registered in the city of Qom annually. Therefore, the present study, using accident data between 1395 to 1977 and kernel density estimation method, has identified accidental points in Qom city. The results show that most of the accidents occur in the warm seasons of the year, at the beginning and mid-week (Saturday and Tuesday) as well as the late hours of the day and the beginning of the night (16-20 hours). Motorcycles have the highest number of traffic accidents. Lack of attention is also the most important cause of accidents.
In terms of the location of the accidents, the main passages of the 4th district of Qom city include the boulevards of the Islamic Republic, Ayatollah Boroujerdi, Al-Ghadir, Mohammad Amin and Shahid Sadoughi Street as the most violent blasts in Qom. Also, in general, all roundabouts and intersections at the level of accidental routes, special routes of express buses, squares require technical studies and condition correction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • safety
  • Traffic Accidents
  • spatial analysis
  • INCIDENTAL POINTS