ارائه الگوریتمی به منظور کشف ساختار اجتماعات در شبکه همکاری رانندگان حمل‌و‌نقل جاده‌ای بار در کشور (رویکرد مطالعه موردی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، سیستم های اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 گروه مهندسی سیستم، دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

رانندگان یکی از اصلی‌ترین بازیگران سیستم‌های حمل‌و‌نقل می‌باشند، که به دلیل بهره‌مندی از ماهیت انسانی، اجتماعی بودن و رفتار هوشمندانه قادر هستند تا اثرات پیش‌بینی نشده‌ای را بر روی سیستم ایجاد نمایند و نیز اطلاعات مهمی از خود برجای بگذارند. لذا، تحلیل سیستم‌های حمل‌ونقل با در نظر گرفتن این نقش کلیدی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار مدیران این سیستم‌ها قرار دهد. در این مقاله، ابتدا به تبیین مفهوم شبکه همکاری رانندگان خواهیم پرداخت. هم‌چنین، به‌منظور کشف ساختار پنهان درون شبکه، یک الگوریتم ابتکاری برای تشخیص اجتماعات، با در‌نظر گرفتن اثر توأمان هم‌پوشانی میان اجتماعاتِ رانندگان و نیز وجود چند نوع رابطه میان آن‌ها در شبکه همکاری رانندگان، توسعه داده خواهد شد. هم‌چنین، الگوریتم توسعه‌یافته قادر خواهد بود تا اثر گره‌های همسایه غیر‌عضو را نیز در فرایند تشخیص اجتماع لحاظ نماید. با ارزیابی و مقایسه عملکرد این الگوریتم با سایر الگوریتم‌ها، نتایج بیان‌گر عملکرد بهتر این الگوریتم و نیز سرعت بالای آن، به‌واسطه کاهش فضای جستجو در یال‌های شبکه، خواهد بود. در پایان، این الگوریتم بر روی یک مطالعه موردی از شبکه همکاری رانندگان حمل‌ بار جاده‌ای در ایران اجرا و ارزیابی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting an algorithm for discovering the structure of communities in the road traffic drivers’ collaboration network in Iran (case study approach)

نویسندگان [English]

  • Hamed kalantari 1
  • Mehdi Ghazanfari 2
  • mohammad fathian 3
  • Kamran Shahanaghi 3
1 PhD candidate in Industrial Engineering, Economic and Social Systems, Iran University of Science and Technology
2 Industrial Engineering Department, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
3 Professor of Faculty of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

Drivers are one of the main actors of transportation systems, which are able to make unexpected effects on the system and leave important information due to their human and social nature and smart behavior. Thus, the analysis of transportation systems considering this key role can provide valuable information to transportation managers. In this article, we first introduce the drivers’ collaboration network. Also, in order to explore the hidden structure within the network, a heuristic algorithm for detecting communities will be developed, considering both the effect of overlapping among drivers’ communities and existing several types of relationship between them, in the drivers’ collaboration network. Also, the developed algorithm will be able to incorporate the effect of non-member neighbor nodes in the community detection process. By evaluating and comparing the performance of the developed algorithm with the others, the results will indicate a better performance for the algorithm and also its higher speed, by reducing the search space in the edges of the network. Finally, the algorithm will be implemented and evaluated on a case study of freight road transportation drivers’ collaboration network in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • drivers’ collaboration network
  • community detection
  • Overlapping Communities
  • Heterogeneous networks