بررسی و تحلیل نقش بخش حمل و نقل دریایی بر رشد اقتصادی استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه لرستان

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد الیگودرز

3 پژوهشگر پسا دکترای علوم اقتصادی.دانشگاه الزهرا

چکیده

در این تحقیق، با استفاده از جدول داده- ستانده استان خوزستان، به بررسی اهمیت بخش حمل و نقل دریایی بر رشد اقتصادی منطقه پرداخته می شود.برای این منظور با استفاده از روش حذف فرضی،پیوندهای 68 بخش اقتصادی استان محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش حمل و نقل دریایی در استان پیشرو نیست ولی دارای ارتباط با برخی از بخش های پیشرو استان است. به علاوه در زیر بخش های حمل و نقل، قوی ترین پیوند را پس از حمل و نقل جاده ای دارد.ضمن این که حجم بالایی از واردات واسطه ای حمل و نقل دریایی از سایر استان های کشور تامین می شود که ناشی از امور مالی و بیمه ای آن می باشد.لذا ضروری است به منظور تقویت پیوندهای این بخش،انتقال امور بیمه ای و مالی شرکت های کشتیرانی و دریایی به درون استان صورت پذیرد.به طور کل، سهم این بخش از ستانده استان طی دوره 94-1390 افزایش یافته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بخش های صنعتی پیشرو استان عبارتند از:پتروشیمی، فرآورده های نفتی و ساخت فلزات اساسی.بنابراین، رشد اقتصادی استان وابسته به صنایع سنگین و وابسته به منابع است که دارای فناوری متوسط هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation and Analysis of the Role of Maritime Transport Sector on Economic Growth of Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • Maryam Parvar
  • Dariush hassanvand 1
  • mohammad khorsand 2
  • FARHAD TARAHOMI 3
1 Assistant Professor, Department of Economics, Lorestan University
2 Assistant Professor of Economics, Azad University of Aligoodarz
3 Post-doctoral researcher in economics. AlZahra University
چکیده [English]

In this study, the importance of maritime transport sector on the economic growth of the region is studied using the input-output table of Khuzestan province. For this purpose, using the hypothetical extraction method, the linkages of the 68 economic sectors of the province are estimated and analyzed.The results show that maritime transport sector is not the leading province but it is related to some of the leading sectors of the province. In addition, in the sub transport sector, it has the strongest linkage after road transport. While, high amounts of maritime transport intermediary imports come from other provinces of the country due to its finance and insurance.Therefore, it is necessary to transfer the insurance and financial affairs of shipping and marine companies within the province in order to strengthen the linkages of this sector. Overall, the share of this sector of the province's output increased over the period 2011-2015. The research findings show that the province's leading industrial sectors include Petrochemicals, Petroleum Products and Manufacture of Basic Metals.Therefore, the province's economic growth is dependent on heavy-duty, resource-dependent and medium-tech industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • maritime transport
  • Economic Growth
  • Linkages
  • Input-Output Table
  • Khuzestan Province