مکانیزم اولویت بندی تخصیص بودجه تعمیر و نگهداری راه در شرایط عدم قطعیت ( مطالعه موردی: محور خرم آباد – درود )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اراک دانشکده فنی و مهندسی

2 دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران/جنوب

چکیده

مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی یک فرآیند هماهنگ و منظم برای انجام تمام فعالیت های مربوط به فراهم سازی و نگهداری روسازی جاده ها می باشد. هدف عمده مدیریت روسازی ، پیش بینی شرایط روسازی و هزینه مرتبط با نگهداری و بازسازی در یک برنامه زمان بندی مشخص و کمک به برنامه ریزی کارهاست[1]. با ساخت و اجرای صحیح مدیریت رو سازی ، امکان تصمیم گیری های صحیح ، آگاهانه و پایدار در نگهداری، ترمیم و بازسازی ها فراهم می آید . مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی راه ها ، روشی اقتصادی و به صرفه برای مراقبت از یک سرمایه ملی بسیار مهم و برنامه ریزی برای حفاظت و بهسازی آن است[2]. در این پژوهش هدف آن ا ست که با توجه به عدم قطعیت های موجود در میزان بودجه های تخصیص یافته جهت تعمیر و نگهداری روسازی جاده ، مدیریت بهینه صورت می گیرد، ارائه یک روش مناسب برای صرف این بودجه به بهترین نحو ممکن است. در این پژوهش ،محور خرم آباد – درود به عنوان یک مطالعه موردی انتخاب شده است، که جهت مدیریت بهینه تعمیر و نگهداری روسازی جاده ها تحت عدم قطعیت بودجه از روش برنامه ریزی خطی استفاده شده است. تابع هدف نهایی این برنامه ریزی ، ارتقای سطح کیفی راه های استان با داشتن محدودیت بودجه ای است. برای انجام محاسبات از نرم افزار GAMS استفاده شده است ، نتایج نشان خواهد داد که بودجه در دسترس چگونه بین بخش های گوناگون تقسیم نمود تا بهترین نتیجه ممکن حاصل شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The mechanism of budget prioritization for roads maintenance and rehabilitation at uncertainty condition (case study of khorram abad-doroud road)

نویسندگان [English]

  • Reza Moayedfar 1
  • milad baharvandi 2
1 Assistant professor, faculty of engineering, Arak university,
2 faculty of engineering, Islamic azad university, south of Tehran branch
چکیده [English]

pavement management system (PMS) is the coordinate and regular process for doing all of the activities in roads. the main purpose of PMS is the prediction of pavement condition and the life cycle cost for determining the suitable time table. by true construction and management, we can provide a true decision making and sustainable maintenance for rehabilitation and reconstruction of the roads. The true construction and management. PMS is the economic method for maintenance of the one of the most important national funds. the aim of this research is that according to the uncertainty of the assigned budgets, the optimum management for M&R methods was done. at this research, the road of Khorramabad-dorood was selected as the case study. the objective function at this research is the promotion of the roads quality according to budget limitations. for calculations, GAMS software has been used. the results show that, how we can prioritize the budget among the several sections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • maintenance and rehabilitation management
  • budget’s uncertainty
  • roads safety
  • Objective Function