بهینه سازی مدل استوار سه هدفه برای مسئله مکان یابی– مسیریابی کمان محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

3 دانشگاه تهران

چکیده

در مسائل مکان یابی-مسیریابی کمان محور برخلاف مسائل مکان یابی-مسیریابی شناخته شده، تقاضا بر روی کمان قرار دارد و برای برآورده شدن تقاضای مشتریان استفاده از کمان های بدون تقاضا مجاز است. مطالعات محدودی بر روی این مسئله تمرکز داشته اند. در این تحقیق یک مدل برنامه ریزی ریاضی خطی مختلط سه هدفه برای مسئله مکان یابی- مسیریابی کمان محور چنددوره ای تحت شرایط عدم قطعیت ارائه می شود. اهداف مدل از نوع کمینه سازی هزینه، کمینه سازی مقدار ماده حمل شونده در مدت‌زمان حمل و کمینه سازی زمان انتظار وسیله نقلیه تعریف شده است. رعایت پنجره زمانی، حداقل سازی مقدار ماده حمل شونده در مدت‌زمان حمل و کنترل میزان ریسک مسیرهای مورداستفاده در یک حد آستانه ای بر اساس شاخص های امنیتی، ریسک جابجایی را نیز به طور غیرمستقیم کاهش می دهد. مدل پیشنهادی با استفاده از مدل برتسیماس و سیم استوار شده و از روش ε-محدودیت برای حل 22 مسئله استاندارد بر مبنای مدل پیشنهادی استفاده شده است. برای اعتبارسنجی مدل استوار نیز از مدل واقع نمایی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مدل استوار در سطوح محافظه کاری بالاتر در مقابل مدل قطعی دارای عملکرد بهتری است و افزایش میزان عدم قطعیت در هر سطح از محافظه کاری منجر به افزایش هزینه ها می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Multi-Objective Robust Optimization for a Location-Arc Routing Problem

نویسندگان [English]

  • atefeh kahfi 1
  • seyedmohammad seyedhosseini 2
  • Reza Tavakkoli-Moghaddam 3
1 university of PNU
2 School of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
3 University of Tehran
چکیده [English]

In location-arc routing problems, unlike the well-known locating-routing problems, demand is on the arc and using deadheading arcs is permitted. Few studies have focused on this issue. In this research, a three-objective complex linear mathematical model for the multi-period location-arc routing problem under uncertainty with the time window is presented. The objectives of the model are included in the minimization of cost, cash-in-transit, and vehicle waiting time. The time window, minimizing cash-in-transit, and definition threshold for routes risk based on safety indicators, reduces the transportation risk indirectly. The proposed model is based on Bertsimas and Sim model and the ε-constraint method is used to solve 22 standard problems based on the proposed model. In addition, the robust model is validated with the realization model. The results show that the robust model versus deterministic model has better performs at higher conservatism levels and increases the uncertainty at each level of conservatism leading to higher costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Three-objective location-arc routing problem
  • robust optimization
  • ε-constraint
  • Time window
  • risk