تعیین دوره بهینه تعمیر و نگهداری به منظور حداقل سازی هزینه چرخه عمر در پلهای راه آهن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای عمران دانشگاه صنعتی بابل

2 دانشجوی دکتری، گروه صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران

3 صنعتی نوشیروانی بابل عمران

4 کارشناس ارشد عمران موسسه آموزش عالی طبری بابل

چکیده

پل‌ها به عنوان پیوندهای مهم ارتباطی تمامی شبکه‌های جاده‌ای و خطوط راه‌آهن به حساب می‌آیند که سرمایه هنگفتی برای ساخت آنها مورد نیاز است. علاوه بر این، پل‌ها به عنوان نقاط مهم شریان‌های حیاتی به حساب می‌آیند. اگر پل‌ها به دلیل سن زیاد، فرسودگی، بار زیاد، شرایط آب و هوایی، بلایای طبیعی و غیره از بین بروند، کارهای تعمیراتی، بسیار پر هزینه‌تر از فعالیت‌های مربوط به حفظ و نگهداری از آنهاست. بودجه در دسترس برای بازسازی و تعمیر و نگهداری، معمولأ برای حفظ وضعیت سیستم به حالت ثابت در تمام طول عمر پل کافی نیست. با توجه به تعداد زیاد پل‌های موجود و هزینه‌های زیاد تعمیر ‌و ‌نگهداری، امکان تعمیر ‌و نگهداری همزمان همه پل‌ها وجود ندارد. همچنین به علت تخصیص بودجه‌های محدود در امر تعمیر و نگهداری، تعیین بهترین دوره تعمیر و نگهداری بهینه برای هر پل براساس نقص‌های موجود و اثربخشی دوره انتخابی بسیار مهم است. در این تحقیق با استفاده از محاسبه هزینه چرخه عمر پل‌های راه‌آهن به بررسی در مورد دوره‌های تعمیر و نگهداری بهینه پرداخته شده و زمان مناسب تعمیرات برای پل‌ها با توجه به کمترین میزان هزینه چرخه عمر در پلهای راه‌آهن با استفاده از الگوریتم فراابتکاری ازدحام ذرات چند هدفه بهینه‌سازی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimal maintenance period determination to minimize life cycle cost of railway bridges

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Taheri Amiri 1
  • Milad Hematian 2
  • Masoumeh Rezaeyan 4
1 PhD student, Construction engineering and management, Babol University of Technology
2 PhD student, Department of Industrial Engineering, Mazandaran University of Science and Technology
4 MSc in civil engineering, Tabari university of babol
چکیده [English]

The bridges as important links are connected all road networks and railways That a huge investment is needed to build them. In addition, bridges are considered as important points of vital arteries. If the bridges due to old age, exhaustion, overload, weather conditions, natural disasters and etc. destroyed, repair works are much more costly than the budget needed for the maintenance of them. Available budgets for reconstruction and maintenance, usually is not enough to maintain a constant state throughout the lifetime of the bridges. Due to the large number of bridges and high maintenance costs, it is not possible to repair and pay for maintenance of bridges simultaneously. In this study, the life cycle cost is calculated based on maintenance period of railway using multi-objective particle swarm optimization algorithm. Sensitivity analysis, furthermore, is done on deterioration rate and reduction of deterioration rate and effect of these parameters on system performance are analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • railways bridges
  • life cycle cost
  • optimal maintenance
  • Multi-objective Particle swarm optimization