امکان سنجی کاربرد سنگدانه‏های بازیافتی بتنی در راهسازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران

2 دانشگاه تهران

چکیده

بازیافت نخاله‏های ساختمانی و تولید مصالح سنگدانه‏ای بازیافتی در حال حاضر به عنوان رویکردی نوین به حل معضلات زیست‏محیطی مانند کمبود منابع سنگدانه‏ای طبیعی، تخریب معادن و زیست بوم‏ها و کمبود مراکز دفن نخاله کمک شایانی نموده است. به‏طورکلی سنگدانه‏های بازیافتی بتنی به مراتب کیفیت و مقاومت مکانیکی کمتری نسبت به سنگدانه ‏ای طبیعی دارند. با این حال باتوجه به محدودیت‏های موجود استفاده از این نوع مصالح بازیافتی در عملیات‏های عمرانی مانند راه‏سازی الزامی می‏نماید. در این مقاله مجموعاً 9 نمونه شن (3 نمونه شن بازیافتی بتنی و 6 نمونه شن طبیعی) به‏منظور ارزیابی عملکرد فیزیکی و مکانیکی سنگدانه درنظر گرفته شد. شن‏های طبیعی از مناطق مختلف شهر تهران جمع آوری شد و شن‏های بازیافتی بتنی نیز از خردایش بتن های معمولی، خودتراکم و بتن مخلوط تولید شد. دلیل این موضوع امکان بررسی کیفیت و نوع بتن اولیه برروی رفتار عملکردی شن‏های بازیافتی بتنی بود. آزمایش‏های جذب آب، چگالی، سایش در دستگاه لوس آنجلس، خردشدگی و ضربه بر روی نمونه ها اعمال شد. سپس با استفاده از الزامات آیین‏نامه‏ای مصالح سنگدانه‏ای مصرفی در راه‏سازی امکان‏سنجی کاربرد سنگدانه‏های مورد آزمون بحث و بررسی شد. نتایج نشان داد که مجموعاً شن‏های بازیافتی بتنی امکان استفاده در لایه‏های روسازی آسفالتی مانند رویه، آستر و آسفالت ماستیک را ندارند اما در سایر لایه‏های راهسازی مانند زیر اساس، اساس، رویه بتنی و شانه راه باتوجه به معیارهای مکانیکی مندرج در آیین‏نامه‏های راه‏سازی می‏توانند استفاده شوند. بررسی نوع بتن اولیه شن‏های بازیافتی بتنی نیز نشان داد که بتن اولیه برروی عملکرد مکانیکی شن‏های بازیافتی بتنی فاقد تأثیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Utilization of Recycled Concrete Aggregate in Road Applications

نویسندگان [English]

  • Massoud Palassi 1
  • Milad Aghili Lotf 2
  • Amir Mohammad Ramezanianpour 2
1 University of Tehran- School of Civil Engineering
2 University of Tehran
چکیده [English]

Recently, reusing or recycling crushed concrete pieces and producing recycled concrete aggregate (RCA) has emerged as an effective way for controlling and managing construction and demolition waste, reducing the need for natural aggregates, protecting the environment, and saving landfill space. The purpose of this study was to investigate the feasibility of utilizing RCAs as an unconfined aggregate in road structure courses. Six types of natural aggregates (NAs) and three different types of RCAs were selected. All natural aggregates were located in suburb of Tehran. Four samples comprised of crushed aggregates used locally in building construction and two of them were river run gravel based. Also, three different types of RCAs were considered, denoted as RCA-1, RCA-2 and RCA-3. RCA-1 was chosen from a self-consolidating concrete and RCA-1 was selected from a conventional concrete and finally, RCA-3 was chosen from a landfill that consisted of several unknown concrete resources, crushed concrete and impurities. Various physical and mechanical tests including water absorption, specific weight, impact test, crushing test and Los Angles abrasion test were performed on these aggregates. The results indicated that all RCAs were accepted for general applications in road construction, expect for asphaltic layers such as surface course, binder course and mastic asphalt course. As well results illustrated that the parent concrete quality of RCAs had no considerable impact on the mechanical performance of RCAs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recycled Concrete Aggregate
  • natural aggregate
  • Los Angles abrasion test
  • Impact