مدل طراحی شبکه حمل و نقل بار بندر-پسکرانه با مکان‌یابی مراکز توزیع (مطالعه موردی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

2 عضو هئیت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشجوی دوره دکترای دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

لجستیک جهانی شامل ارسال کالا در سطح خشکی و دریا می‌شود. در خشکی، از وجه‌های حمل و نقل مانند قطار و کامیون جهت جابجایی کالاها استفاده می-شوند. طراحی شبکه حمل و نقل و ارتباط بین خشکی و دریا، شامل تعیین مراکز توزیع در خشکی و نحوه ارتباط آن‌ها با بندرهای دریایی است. تعیین بهینه مکان و ظرفیت مراکز توزیع و تعیین بهینه نوع وجه حمل و نقل در ارسال کالاها بین بنادر دریایی، مراکز توزیع و گره‌های مشتری، اهمیت بالایی در کارایی شبکه توزیع دارد. در این تحقیق، یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی دو هدفه جهت مکان‌یابی مراکز توزیع ارائه می‌‌شود که در آن از حمل و نقل چندوجهی جهت ارتباط بین بندر و خشکی استفاده می‌شود. در این مدل، جریان عرضه و تقاضای داخلی و خارجی هر گره، در نظر گرفته شده و هدف آن تعیین مکان مراکز توزیع یا ترمینال-هایی در خشکی است با این هدف که هزینه‌های حمل و نقل و همچنین آلودگی ناشی از وجوه حمل ‌و ‌نقل کمینه شود. در این پژوهش از روش اپسیلون محدودیت اصلاح شده جهت حل مسئله استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد جهت احداث مراکز توزیع و توسعه وجه های حمل و نقل می بایست بالغ بر 96 تا 106 میلیارد دلار سرمایه گذاری نمود. همچنین میزان تولید گاز کربن دی اکسید در هر کدام از این سرمایه گذاری ها چیزی حدود 40 تا 56 میلیون تن در سال خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

a model of port-hinterland freight network by locating distribution centers (Case study of Iran)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mohammadpour Omran 1
  • Rouzbeh Ghousi 2
  • Ahmad Taherkhani Kadkhodaei 3
1 Industrial Engineering Department, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Industrial Engineering Department, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
3 Student at Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

Global logistics includes transportation in land and sea side. In land, trains and trucks are used to transport goods. The design of the transportation network and connection between land and sea includes determining the location of distribution centers and their connecetions with the maritime ports. Determining the optimal location and capacity of distribution centers and type of transportation means for the delivery of goods between sea ports, distribution centers and customer nodes, has a high importance in the distribution network's efficiency. In this research, a two-objective math programming model is proposed for locating distribution centers in which multimodal transport is used to connect the port and hinterland. In this model, the internal and external supply and demand flows of each node are intended to determine the location of distribution centers or terminals in hinterland, with the aim of minimizing the transport costs as and pollution caused by vehicles. In this study, the modified Epsilon method has been used to solve the problem. The results of the research showed that the construction of distribution centers and the development of transportation modes should be in the range of 96 to 106 billion dollars. Also, the amount of carbon dioxide produced in each of these investments will be about 40 to 56 million tons a year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • port
  • hinterland
  • distribution center
  • Logistics
  • Multimodal Transportation