بهینه سازی چند هدفه مسئله مسیر یابی و زمانبندی سبز وسایل نقلیه ناهمگون با عرضه و تقاضای احتمالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران

2 استاد تمام گروه صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران

3 دانشگاه علم و صنعت- دانشکده مهندسی راه آهن

چکیده

همواره یکی از مسائل مهم در مدیریت زنجیره تامین ، مسئله مسیر یابی و زمان بندی وسایل نقلیه بوده است که تاکنون بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته شده است. در این مقاله سعی شده تا مسیریابی و زمانبندی بهینه برای یک سیستم حمل و نقل ناهمگون با عرضه و تقاضای تصادفی مشتریان و با در نظر گیری شرایط ترافیکی متنوع ، حداکثر زمان رانندگی مستمر رانندگان و محدودیت بازه زمانی تحویل تقاضای مشتریان و با رویکرد بهینه سازی ، مصرف انرژی و حداکثر سازی رضایتمندی مشتریان برای اولین بار ارائه گردد. بدوا" این مسئله در قالب یک مدل ریاضی خطی چند هدفه جدید ارائه و سپس با رویکرد ادغامی پیشنهادی که ترکیبی از روش های برنامه ریزی احتمالی مقید و برنامه ریزی آرمانی بوده با یک مسئله عددی حل گردیده و نتایج با تحلیل حساسیت مورد بررسی قرار گرفته و میزان تاثیر پارمترهای مسئله بر توابع هدف نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Multi-objective optimization for green heterogeneous vehicle routing and scheduling problem with stochastic demand and supply

نویسندگان [English]

  • Yaser Zarook 1
  • Javad Rezaeian 1
  • Iraj Mahdavi 2
  • Masoud Yaghini 3
1 Industrial Engineering, Mazandaran University of Science and Technology
2 Industrial Engineering, Mazandaran University of Science and Technology
3 School of Railway, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

One of the important issues in supply chain management, vehicle routing and scheduling problem has always been which has so far attracted considerable attention from researchers. This paper attempts to optimize routing and scheduling for a heterogeneous transportation system with considering stochastic supply and demand, various traffic conditions, maximum continuous driving time constraint and soft time window constraint of each customer delivery. The consideration of pollution in routing decisions gives rise to a new routing framework where measures of the environmental implications are traded off with business performance measures. Also, the aim of this study is to minimize energy consumption and to maximize customer satisfaction, simultaneously. At first, this problem is presented in the form of a multi-objective linear programming model and then a novel integrated approach is proposed based on combination of chance constraint method and goal programming. Finally, the results of numerical example are analyzed with sensitivity analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi objective Optimization
  • Green routing and scheduling
  • heterogeneous vehicles
  • driver fatigue
  • service time window