ارزیابی کارایی فنی و رتبه‌بندی فرودگاه‌های منتخب ایران به روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

2 استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری، دانشکده اقتصاد، مدیریت

چکیده

امروزه ارزیابی عملکرد فرودگاه‌ها به دلیل اهمیتی که صنعت حمل و نقل هوایی نسبت به سایر روش‌های حمل و نقل دارد از اهمیت ویژه‌‌ای برخودار است و کارایی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد بهینه فرودگاه‌هاست. هدف مطالعه حاضر ارزیابی کارایی فنی و رتبه‌بندی پنج فرودگاه بین المللی منتخب ایران (مهرآباد، مشهد، شیراز، تبریز و اصفهان) طی دوره 1393-1389 بوده و بدین منظور از تحلیل مرزی تصادفی (SFA) استفاده شده است. نتایج این مطالعه موید آن است که تقریبا تمام ناکارایی فرودگاه‌های مورد بررسی مربوط به ناکارایی فنی است. همچنین یافته‌های حاصل از سنجش کارایی فرودگاه‌ها نشان می-دهد که بیشترین میزان کارایی در سال 1393 و کمترین میزان کارایی در سال 1389 مشاهده شده است. بعلاوه، هیچ‌یک از فرودگاه‌ها نتوانسته‌اند در طول دوره مورد بررسی به کارایی فنی کامل برسند اما در این بین، فرودگاههای اصفهان و مشهد از بالاترین میزان کارایی فنی برخودارند. فرودگاه تبریز، فرودگاه مهرآباد و فرودگاه شیراز در رتبه های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of technical efficiency and ranking of selected Iranian airports: Stochastic Frontier Analysis

نویسندگان [English]

  • Firouz Fallahi 1
  • Behzad Salmani 2
  • Mohsen pourebadollahan covich 1
  • Maryam Saremi 3
1 Faculty: Economics and Management and Uiversity of Tabriz
2 Faculty: Economics and Management and Uiversity of Tabriz
3 Economics, Management faculty
چکیده [English]

Air transport is an important component of the transportation industry of any country and airports are considered as one of the key inputs of this industry. Therefore, it is crucial to assess the performance and efficiency of airports and take appropriate measures to increase their efficiencies. To that end, in the present study we use stochastic frontier analysis approach to examine the technical efficiency of selected international airports in Iran (i.e. Mehrabad, Mashhad, Shiraz, Tabriz, and Isfahan airports). The findings using the data for the period 2010-2015 show that 98% of the inefficiencies observed in these airports are due to the technical inefficiencies. In addition, none of the airports under study had achieved the complete efficiency and the lowest efficiency is observed in 2015. The results also indicate that Mashhad and Tabriz airports ranked first, with the highest efficiency among the five selected airports. Isfahan and Mehrabad airports ranked second and last, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Airports
  • Efficiency
  • Stochastic Frontier Analysis (SFA)