اولویت بندی المان های فرودگاه امام خمینی (ره) جهت ارتقاء به فرودگاه کلاس-جهانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد عمران- راه و ترابری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشگاه امام خمینی قزوین

3 گروه راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

یکی از دلایل ضعف در سیستم مدیریت فرودگاهی و یا عدم پاسخگویی ظرفیت بعضی از بخش های فرودگاه، عدم ارزیابی میزان خدمت دهی بخش ها و عدم اطلاع از میزان رضایت مسافران در بخش های مختلف است. برای مدیریت صحیح نیازمند آگاهی از میزان رضایتمندی مسافران و همچنین مقایسه با استانداردهای فرودگاه کلاس-جهانی هست. با توجه به اینکه هدف از این تحقیق اولویت بندی المان های فرودگاه امام خمینی (ره) جهت ارتقاء به فرودگاه کلاس-جهانی است، ابتدا با استفاده از پیشنهاد دپارتمان ASQ و یاتا 26 المان تعیین می شوند، سپس به بررسی المان ها به سه روش بررسی برخی از المان ها بر اساس برداشت های محقق و مقایسه با محدودیت ها، بررسی برخی دیگر از المان ها بر اساس پرسشنامۀ نظرسنجی و با توجه به تجربیات مسافران، بررسی مابقی المانها بر اساس مقایسه با فرودگاه های برتر جهان پرداخته می شود و در آخر بر اساس المان های غیر قابل قبول پرسشنامه ی مقایسۀ زوجی به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) طراحی و توسط مسافران پر می شود. پس از تحلیل اولویت بندی تمامی المان ها بدست می آید؛ که خدمات برای مسافران معلول و ناتوان و مدت زمان انتظار در بخش محوطه کنترل بلیت و پذیرش بار با 11.7درصد و 10.5 درصد دارای بیشترین اهمیت ها، و مراکز خرید و رستوران ها با 2.4درصد و 3 درصد دارای کمترین اهمیت ها و ارجحیت ها برای اصلاح است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prioritizing the Elements of Imam Khomeini Airport (IKA) in Order to Enhance to World-Class Airports

نویسندگان [English]

  • tina sadat moeinedini 1
  • ali abdi kordani 2
  • alireza sarkar 3
1 civil engineer-highway and transportation,islamic azad university, science and research branch, tehran, iran.
2 imam khomeini international university,ghazvin,iran.
3 islamic azad university, science and research branch, tehran, iran
چکیده [English]

one of the main reasons for weaknesses in the airport management system or failure in capacity of some parts of the airport is the inability to assess the level of service of those parts, and the lack of information about satisfaction level of passengers from different departments. For proper management requires awareness of the satisfaction of passengers and comparing this information with the standards of world-class airports. The elements were chosen based on Airport Service Quality Department and IATA suggestion at the first. then there is 3ways to evaluate the elements, evaluate some of them based on on authors finding and compare to limited, some of them based on questionnair according to passengers travel experience, and the rest of the elements, a paired copmarison questionnair based on analytic hierarchy process method is designed. after analysis, prioritization of all the elements are done; so Facilities for disabled passengers and waiting time in check-in control area have the highest importance with 11.7% and 10.5%, and shopping centers and restaurants with 2.4% and 3% have the least importance for future reform.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prioritizing
  • elements
  • World-Class
  • Analytic Hierarchy process (AHP) method
  • Airport