نویسنده = زین العابدین صادقی
تعداد مقالات: 2
1. برآورد تقاضای انرژی بخش حمل و نقل خصوصی در کرمان؛ رهیافت مدل ذخیره فنی خودروها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1397

سولماز رنجبر؛ زین العابدین صادقی؛ عبدالمجید جلایی


2. بررسی روند کارایی انرژی در بخش حمل و نقل

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 54-75

زین العابدین صادقی؛ فریبا السادات‌ هاشمی؛ حسین اکبری فرد