بهینه‌سازی استراتژی‌های نگهداری و تعمیر پل‌های بتنی راه‌آهن شمال و شمالشرق 2 (محور زیرآب- گرگان) با استفاده از الگوریتم‌ بهینه‌سازی انبوه ذرات چندهدفه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی انوشیروان بابل، بابل، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران، ایران

3 استادیار، دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی انوشیروان بابل، بابل، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی، موسسه آموزش عالی طبری بابل، بابل، ایران

چکیده

امروزه حمل ‌و ا‌نقل یکی از ارکان صلی رونق اقتصادی در جهان محسوب می‌شود و یکی از مهم‌ترین ابزار حمل‌ و ‌نقل در ایران و جهان، راه‌آهن است که دلیل اصلی آن هزینه مناسب در مقابل قابلیت جابه‌جایی و انتقال حجم زیادی از مسافر و کالا می‌باشد. افزایش جمعیت و توسعه مراودات اقتصادی باعث شده تا میزان بهره‌برداری از زیرساخت‌های حمل‌ و ‌نقل و به ‌خصوص راه‌آهن افزایش یابد. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و با توجه به اینکه سامانه‌ی ریلی کشور از قدیمی‌ترین شریان‌های حمل‌و‌نقل می‌باشد، در معرض بحران استهلاک و تخریب قرار دارد. پل‌ها به‌ عنوان مهم‌ترین زیرساخت راه و راه‌آهن، بیشترین آسیب‌پذیری را در پدیده‌ی افزایش بهره‌برداری دارند که در سال‌های اخیر نشانه‌هایی از این آسیب‌پذیری در نقاطی از سامانه‌ی ریلی کشور دیده ‌شده و مسئولین امر را به فکر انداخته است. نکته‌ی حائز اهمیت این است که اگر تمهیدات تعمیر و نگهداری منظم و مقاوم‌سازی جهت افزایش ظرفیت این پل‌ها دیده نشود بهینه‌سازی انبوه ذرات چندهدفه استفاده شده است. همچنین با توجه به چهار سناریو جهت انتخاب تعداد پل‌های تحت تعمیر و 16 حالت مسئله جهت حل توسط الگوریتم تعریف ‌، عواقب جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت. تحقیق حاضر پیرو تمامی موارد مذکور و با هدف کمک به سیستم مدیریت پل ایران، با مطالعه‌ی موردی روی پل‌های بتنی قطعه‌ی زیرآب – گرگان محور گرمسار – گرگان راه‌آهن شمال و شمالشرق 2 جمهوری اسلامی ایران به بهینه‌سازی اقدامات اصلاحی آن‌ها پرداخته است. برای بهینه‌سازی اقدامات اصلاحی از الگوریتم فراابتکاری شده، حالت‌های مناسب و بهینه در سناریوها و بودجه‌های مختلف، با هدف به‌ کارگیری در استراتژی‌های تعمیر و نگهداری و کسب بیشترین اثربخشی معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Maintenance and Repair Strategies for Concrete Bridges of North and Northeastern Railways 2 (Zirab-Gorgan Axis) by Multi Objective Particle Swarm Optimization

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Taheri Amiri 1
  • Milad Hematian 2
  • Farshidreza Haghighi 3
  • , Nabiollah Kiya 4
1 Ph.D. Student, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran.
2 Ph.D. Student, Department of Industrial Engineering, Mazandaran University of Science and Technology, Mazandaran, Iran.
3 Assistant Professor, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran.
4 M.Sc., Grad., Department of Civil Engineering, Tabari University of Babol, Babel, Iran.
چکیده [English]

Todays, transportation is one of the main elements of economic prosperity in the world and railway is one of the most important methods of transportation in Iran and in the world, which the main reason of its utilization is the appropriate cost against the capability of a great mass of goods and a large number of passenger’s transportation. Population growth and development of economic relations have led to increase utilization of transportation infrastructures, especially railways. Our country is not an exception and knowing that the railway system is one of the oldest transportation arteries, it is in danger of amortization and destruction. Bridges, as the most important road and railway infrastructure, have the most vulnerable in utilization increase phenomena that some signs of vulnerability are seen in parts of the railway system in recent years, and set the authorities thinking. The important point is that if regular maintenance and retrofitting programs in order to increase the capacity of these bridges are not arranged, it will lead to irreparable consequences. In order to help Iran bridge management system with considering all above issues, the present study prioritizes the need for maintenance and also optimization of corrective actions of the bridges of Zirab – Gorgan part in Garmsar – Gorgan line of north and north-east 2 Islamic Republic of Iran railway by the study on them. To do that, the multi – objective particle swarm optimization Meta-heuristic algorithm is used for the optimization of corrective actions. Also considering the four scenarios to select the number of bridges under repair and 16 conditions of problem to be solved by the defined algorithm, the proper and optimized conditions is introduced in different scenarios and budgets to use in maintenance strategies and the most effectiveness achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bridge
  • Railway
  • Destruction
  • Maintenance
  • Multi – objective Optimization
  • Meta-heuristic Algorithm
-جغتایی، ع. الف.، (1390)،­ "راهنمای اصول مدیریت فنی نگهداری پل­ها"، چاپ اول، موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.
 
-موشخیان، س. و نجفی، ا .­ع.، (1394)­، "­بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با استفاده از الگوریتم چند هدفه ازدحام ذرات برای مدل احتمالی چند دوره‌ای میانگین- نیم­واریانس- چولگی"، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره‌‌ی بیست و سوم، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی.
 
-Barone, G., Frangopol, D, M. and Soliman, M., (2014), “Optimization of Life-Cycle Maintenance of Deteriorating Bridges with Respect to Expected Annual System Failure Rate and Expected Cumulative Cost”, ASCE, Journal of Structural Engineering, Vol. 140,
No. 2, 04013043.
 
-Bocchini, P. and Frangopol, D, M., (2011),
“­A probabilistic computational framework for bridge network optimal maintenance scheduling”, Elsevier BV, Journal of Reliability Engineering & System Safety, Vol. 96, No. 2, pp. 332- 349.
 
-Frangopol, D, M. and Bocchini, P., (2012),
“­Bridge network performance, maintenance and optimisation under uncertainty: accomplishments and challenges”, Informa UK Limited, Journal of Structure and Infrastructure Engineering, Vol. 8, No. 4, p.p. 341- 356.
 
-Hu, X.., Daganzo, C. and Madanat, S., (2015), “­A reliability-based optimization scheme for maintenance management in large-scale bridge networks”, Elsevier BV, Transportation Research Part C: Emerging, Vol. 55,
pp. 166- 178.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Lee, C, K. and Kim, S, K., (2007), “ GA-based algorithm for selecting optimal repair and rehabilitation methods for reinforced concrete (RC) bridge decks”, Elsevier BV, Journal of Automation in Construction, Vol. 16, No. 2, 
pp. 153- 164.
 
-Orcesi, A. D., and Cremona, C, F., (2011), “Optimization of Maintenance Strategies for the Management of the National Bridge Stock in France”, ASCE, Journal of Bridge Engineering, Vol. 16, No. 1, pp. 44- 52.
 
-Rayal, M.J., (2012), “Bridge Management”, 2nd ed., Taylor & Francis.
 
-Zhu, J. and Liu, B., (2013), “Performance Life Cost-Based Maintenance Strategy Optimization for Reinforced Concrete Girder Bridges”, ASCE, Journal of Bridge Engineering, Vol. 18, No. 2, pp. 172- 178.