ارائه و حل مدل برنامه‌ریزی ریاضی جدید برای مسیریابی وسائط نقلیه در حالت رقابتی : یک مطالعه موردی

نویسندگان

چکیده

حمل ‌و ‌نقل در سیستم‌های اقتصادی تولیدی و خدماتی از جایگاه مهمی برخوردار است و بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی (GNP) هر کشوری را به خود اختصاص می‌دهد. به همین جهت محققان نسبت به بهبود مسیرها وحذف سفرهای غیرضروری و یا ایجاد مسیرهای کوتاه جایگزین، اقدام نموده‌اند. مباحثی مانند فروشنده دوره‌گرد، مسیریابی وسیله نقلیه2 (VRP) و غیره در همین راستا توسعه یافته‌اند. عموماً، در مورد مسیریابی تسهیلات فرض بر این است که نوعی انحصار در محیط وجود دارد و هیچ گونه توجهی به تاثیر مسیریابی مناسب بر رقابت در نظر گرفته نشده است. در محیط واقعی، رقابتی بین رقبا در محیط بر سر کسب نقدینگی بیشتر وجود دارد و عدم توجه به این اصل باعث کاهش کارایی مسیرها در ارضای نیاز مدیران در کسب نقدینگی بیشتر می‌گردد. در این مقاله، بر مبنای مشاهدات دنیای واقعی، رویکرد جدیدی از مسائل مسیریابی وسائط نقلیه به نام مسیریابی رقابتی توسعه یافته است. در این رویکرد توجه به رقابت بین رقبا و تمایل به دسترسی سریعتر به مشتریان با ارزش بالا برای کسب نقدینگی بیشتر علاوه بر یافتن مسیرهای کوتاه مد نظر قرار گرفته است. مساله مسیریابی وسائط نقلیه در حالت رقابتی نیز با توجه به اینکه حالتی از مسیریابی وسائط نقلیه است، جز مسائل NP-Hard قرار می‌گیرد. در این مقاله، در راستای رویکرد جدید مدل ریاضی ارائه گردیده و تعدادی مثال نمونه نیز حل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Mathematical Programming Model for a Vehicle Routing Problem in a Competitive Environment: A Real Case Study

نویسندگان [English]

  • R. Tavakkoli-Moghaddam
  • M. Alinaghian
  • M. Alinaghian
  • M. Alinaghian
چکیده [English]

Transportation, which has a specific division in production economics and service systems, has a great value in a gross national product (GNP) in every country. Thus, most researchers worked on improving routes, omitting unimportant transportations, or replacing shortcut routes. For these reasons, they have developed a traveling salesman problem (TSP) and a vehicle routing problem (VRP). The classical and deterministic VRP seeks routes with the lowest cost from...

کلیدواژه‌ها [English]

  • vehicle routing problem
  • Vehicle routing problem- mathematical programming- cash flow- competitive environment - hpbird simulated annealing
  • mathematical programming
  • Cash Flow
  • Competitive environment
  • hpbird simulated annealing