مکان‌یابی فرودگاه استان سمنان با استفاده از مدل ترکیبی تاپسیس و مکان‌‌یابی مرکز

نویسنده

چکیده

مکانیابی صحیح فرودگاهها یکی از مهم ترین عوامل در سرویس دهی بهینه آنها می باشد. فرض کنید شبکه G=(V,E) که راسها و یالهای آن دارای وزن هستند داده شده باشد. در مساله مکانیابی مرکز هدف پیدا کردن نقطه ای روی شبکه است به گونه ای که فاصله وزنی این راس تا دورترین نقطه روی شبکه کمینه شود. در این مقاله ابتدا مروری بر مساله مکان‌یابی مرکز و روش تاپسیس داشته سپس با ترکیب مدل مکان‌یابی مرکز و روش تاپسیس با در نظر گرفتن مراکز شهرستان‌های استان سمنان به‌ همراه شهر بیارجمند به عنوان رئوس درخت استان، به مکان‌یابی فرودگاه استان سمنان می پردازیم. در این مقاله نشان داده می‌شود که با توجه به شاخصهای در نظر گرفته شده بهترین محل جهت احداث فرودگاه استان سمنان در 16کیلومتری غرب شهر دامغان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Location of Semnan province by using TOPSIS and center location

نویسنده [English]

  • <P>J. Fathali
چکیده [English]

Let G=(V,E) be a weighted graph. The center location problem asks to find location of a facility in the graph such that the maximum weighted distance from vertices of graph to this facility is minimized. In this paper we want to find the location of airport in the Semnan province of Iran by using the algorithm of finding center of a tree. The weights of vertices are determined by Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) method. The results show that ......

کلیدواژه‌ها [English]

  • Location
  • Location - Ariports- Semnan airport- TOPSIS
  • Ariports
  • Semnan airport
  • TOPSIS