بررسی و ارائه مدل قیمت‌گذاری عوارض آزاد‌راه‌ها بر مبنای سهم تغییر وسیله، تغییر مسیر، تغییر زمان سفر و میزان تمایل به‌پرداخت کاربران (نمونه موردی: آزادراه تهران_ساوه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه برنامه‌ریزی حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از عوامل مهم در تعیین و سرعت بخشیدن به توسعه و پیشرفت کشورها، حمل‌ونقل است که از برجسته‌ترین انواع آن، حمل‌ونقل جاده‌ای است که میزان کیفیت، زیرساخت‌ها و بحث مدیریت مسیرهای بین‌شهری نقش بسزایی در توسعه کشور دارد. برای داشتن کیفیت بالا در‌زمینه حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌شهری در ابتدا باید زیرساخت‌ها به‌اندازه کافی موجود باشد و پس‌ازآن برای بهبود شرایط باید سراغ مدیریت این زیرساخت‌ها رفت. در کشور ایران اکثر مسیرهای مهم بین‌شهری دارای زیرساخت کافی هستند، لذا باید اقدامات مدیریتی پیاده‌سازی و اجرا شود. پژوهش حاضر به دنبال یافتن عوامل مؤثر بر تغییر وسیله نقلیه، تغییر مسیر سفر، تغییر زمان سفر و تمایل به پرداخت کاربران تحت اثر قیمت‌گذاری با شرایط مختلف است. بر این اساس با استفاده از داده‌های مربوط به 648 عدد پرسشنامه و نتایج مدل لوجیت ترکیبی و لوجیت ساده به تحلیل انواع تصمیم کاربران پرداخته شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد، با افزایش قیمت، کاربران به سمت استفاده از مسیر رایگان تمایل پیدا می‌کنند، همچنین کاربران خودرو سواری به ناوگان حمل‌ونقل عمومی تغییر وسیله می‌دهند که با افزایش زمان سفر میزان تمایل آن‌ها به استفاده از خودرو شخصی و مسیر آزادراه بیشتر می‌شود. یافته‌های دیگر نشان می‌دهد، کاربران با تعدد عبور بالا نسبت به قیمت‌ها حساس هستند و به دنبال تغییر مسیر و یا تغییر زمان سفر برای کمتر شدن هزینه‌های سفر خود می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

a Pricing Model for Freeway Tolls Based on the Share of Mode Shift, Route Shift, Travel Time Change and Users' Willingness to Pay (Case study: Tehran_Saveh Freeway)

نویسندگان [English]

  • mahmoud saffarzadeh
  • Hamid Rezaei
  • Mohammad zana majidi
Transportation Planning Dept., Civil & Envi. Eng. Faculty, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

These days, transportation is one of the decisive side of development in nations. One of the most prominent part of transport system is intercity road transport, the quality, infrastructure and the route management play a significant role in the flourishing of the socities. In order to acquire high quality in the field of road transport, first of all, sufficient infrastructure is required, secondly and even more importantly, thoigh, so as to revolutionize the situation, necessity of management is inevitable. In Iran, a vast number of intercity routes have sufficient infrastructure, therefore, the management measures of these roads must be implemented. The current study investigates to find the determinative factors affecting on mode shift, travel route shift, travel time change and willingness to pay under the impact of charging in different conditions. Subsequently, by using 648 questionnaires and the results of the mixed logit and multinomial logit models, travel behavior of decision maker has been examined. The provided results indicate, increase in price, users have tendency to utilize the free route, also car users shift to the public transport. Owing to the rise of travel time, they prefer to use private cars and freeway. Other results reveal that high-frequency users are far more fragile to prices, not to mention in order to decline travel cost, individuals are frequently looking to route shift or changing travel time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suburban Freeway Toll Pricing
  • Route Shift
  • Mode Shift
  • Mixed logit model
  • Willingness to Pay