رویکرد اختیارات نامتعارف در تسهیم ریسک درآمد آزادراه‌های مشارکت عمومی-خصوصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تسهیم ریسک درآمد پروژه‌های راهسازی مشارکت عمومی-خصوصی مسأله‌‌ای چالشی است که تئوری اختیارات یکی از رویکردهای متداول حل آن محسوب می‌شود. هدف این پژوهش، با چشم‌اندازی فراتر از اختیارات استاندارد رایج در مدلسازی راهکارهای این مسأله، پیشنهاد تعدادی از اختیارات نامتعارف کاربردی در طراحی مکانیزم‌های تسهیم ریسک درآمد این پروژه‌ها و روش ارزیابی و مقایسه آن‌ها است. در این پژوهش، طی مجموعه‌ مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته‌ای، نظرات خبرگان درباره بازتاب اختیارات نامتعارف پیشنهادی در تسهیم ریسک درآمد پروژه‌های آزادراهی مشارکت عمومی-خصوصی دریافت شد. سپس با تحلیل محتوای حاصل از مصاحبه‌ها، کاربرد این اختیارات در تسهیم ریسک درآمد پروژه‌های مورد مطالعه روشن، و مکانیزم‌های پیشنهادی طراحی شد. پیش‌بینی درآمدهای ‌پروژه طی بهره‌برداری، طبق مدل حرکت براونی هندسی و ارزیابی مقدار پرداختی اختیارات حاضر در این مکانیزم‌ها، با شبیه‌سازی مونت‌کارلو انجام شد. نهایتاً، کاربرد مکانیزم‌های پیشنهادی در یک پروژه واقعی آزموده شد. نتایج این پژوهش به‌عنوان تمهیداتی نوین در تسهیم ریسک درآمد پروژه، از دولت و بخش خصوصی، به‌عنوان ذینفعان اصلی پروژه‌های آزادراهی مشارکت عمومی-خصوصی در مسیر الف) طراحی مکانیزم‌های کارآمد و دقیق تسهیم ریسک درآمد، ب) شبیه‌سازی درآمدها طی بهره‌برداری، پ) محاسبه پرداختی نهایی مکانیزم‌ها با الگوی اختیارات و ت) ارزیابی طیف ریسک ذینفعان با ترجیحات متنوع ریسک‌پذیری در مکانیزم‌های مختلف، پشتیبانی می‌کنند. این پژوهش نشان می‌دهد که اختیارات نامتعارف می‌توانند دقت، قابلیت و انعطاف مکانیزم‌های تسهیم ریسک درآمد پروژه‌های آزادراهی مشارکت عمومی-خصوصی را بهبود ببخشند و دولت و بخش خصوصی را به وضعیت برد-برد، از مسیر مکانیزمی که انتظارات و استراتژی‌های هر دو طرف را برآورده می‌کند، هدایت کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Exotic Options-Based Approach for Revenue Risk Sharing of PPP Highway Projects

نویسندگان [English]

  • Aida Rahimi Golkhandan 1
  • Mahmoud Golabchi 2
1 Ph.D. Candidate, Department of Project and Construction Management, School of Architecture, University of Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Project and Construction Management, School of Architecture, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Revenue risk sharing is a challenging issue in PPP highway projects that can be addressed by the options theory. The objective of this study is going beyond the common standard options by suggesting a set of exotic options suitable in modeling the revenue risk sharing mechanisms of PPP highway projects, and proposing evaluation and comparison techniques of these mechanisms. First, a series of semi-structured interviews are conducted to collect the experts’ judgments on the implication of each exotic option for the revenue risk sharing mechanisms of PPP highway projects. Then, through a content analysis of the interviews, the applications of these exotic options in the context of highway projects are identified and their risk sharing mechanisms are designed. The Geometric Brownian Motion and the Monte Carlo simulation are employed for forecasting the revenues and payment valuation of the options during the operation of highway projects. The application of the proposed mechanisms is tested in a real BOT highway project. The developed mechanisms and their quantitative evaluation techniques demonstrate their efficacy in supporting both public and private stakeholders of PPP highway projects in revenue risk sharing by (a) designing revenue risk sharing mechanisms, (b) simulating future revenues, (c) calculating the ultimate payment of options-based revenue risk sharing mechanisms, and (d) evaluating the risk spectrums of stakeholders with diverse risk appetite tendencies. Lastly, this study represents how exotic options can enhance the capability, flexibility, and precision, of revenue risk sharing mechanisms of PPP highway projects which can guide both parties to a win-win situation through a revenue risk sharing structure that considers their requirements and strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exotic Options
  • PPP Highway Projects
  • Revenue Risk Sharing
-Ashuri, B., Kashani, H., Molenaar, K. R., Lee, S., & Lu, J. , (2012)," Risk-Neutral Pricing Approach for Evaluating BOT Highway Projects with Government Minimum Revenue Guarantee Options",  Journal of Construction Engineering and Management, 138(4),
pp.545-557.
 
-Brandao, L. E., & Saraiva, E.­, (2008), "The option value of government guarantees in infrastructure projects", Construction Management and Economics, 26(11),
pp.1171-1180.
 
-Brandão, L. E., Bastian-Pinto, C., Gomes, L. L. & Labes, M­., (2012), "Government Supports in Public–Private Partnership Contracts: Metro Line 4 of the São Paulo Subway System", Journal of Infrastructure Systems, 18(3), pp.218-225.
 
-Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F., & Mohanty, P., (2012)," Principles of Corporate Finance", Tata McGraw-Hill Education.
 
-Buyukyoran, F., & Gundes, S., (2017), "Optimized real options-based approach for government guarantees in PPP toll road projects", Construction Management and Economics, 26(4), pp.203-216.
 
-Carbonara, N., Costantino, N., & Pellegrino, R.­, (2014), "Revenue guarantee in public private partnerships: a fair risk allocation model", Construction Management and Economics, 32(4), pp.403-415.
 
-Cheah, C. Y., & Liu, J.­, (2006),"­Valuing governmental support in infrastructure projects as real options using Monte Carlo simulation", Construction management and economics, 24(5), pp.545-554.
 
-Chen, Q., Shen, G., Xue, F., & Xia, a. B. (2017)," Real Options Model of Toll-Adjustment Mechanism in Concession Contracts of Toll Road Projects. Journal of Management in Engineering, 34(1), 04017040.
 
-Chesney, M., Jeanblanc-Picqué , M., & Yor, M.­,(1997), "Brownian Excursions and Parisian Barrier Options", Advances in Applied Probability, 29(1), pp.165-184.
 
-Chiara, N. & Kokkaew, N., (2013), "Alternative to Government Revenue Guarantees: Dynamic Revenue Insurance Contracts", Journal of Infrastructure Systems, 19(3), pp.287-296.
 
-Chiara, N., Garvin, M. J. & Vecer, J., (2007),"Valuing simple multiple-exercise real options in infrastructure projects", Journal of infrastructure systems, 13(2), pp.97-104.
 
-Creswell, J. W., (2017)," Research design, Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, California: Sage publications.
 
-Crundwell, F. K., (2008), "Finance for engineers­: evaluation and funding of capital projects, London: Springer Science & Business Media.
 
-Dassios, A. & Wu., S., (2010), "­Perturbed Brownian Motion and its Application to Parisian Option Pricing", Finance and Stochastsics, 14(3), pp.473-494.
 
-Deng, D. &  Peng, C.­, (2014), "New Methods with Capped Options for Pricing American Options", Journal of Applied Mathematics, (2014), pp.1-20.
 
-Dixit, A. K., & Pindyck, R. S.­, (1994), "Investment under Uncertainty Princeton: Princeton University press".
 
-Garvin, M. J., & Cheah, C. Y., (2004), "Valuation techniques for infrastructure investment decisions", Construction Management and Economics, 22(4),
pp.373-383.
 
-Hong, Y., Lee, S. & Li, T.­, (2015),
"­Numerical method of pricing discretely monitored Barrier option", Journal of Computational and Applied Mathematics, 278, pp.149-161.
-Huang, Y. L. & Chou, S.P., (2006),
"­Valuation of the minimum revenue guarantee and the option to abandon in BOT infrastructure projects", Construction Management and Economics, 24(4),
pp.379-389.
 
-Hull, J., (2003),"­Options, Futures and Other Derivatives", 5th Edition. Pearson Education India.
 
-Irwin, T., (2003),"­Public Money for Private Infrastructure: Deciding When to Offer Guarantees", Output-Based Subsidies, and Other Fiscal Support. The World Bank Paper, No. 1­0.
 
-Iyer, K. & Sagheer, M., (2011), "­A real options based traffic risk mitigation model for build-operate-transfer highway projects in India", Construction Management and Economics, 29(8), pp.771-779.
 
-Kokkaewa, N. & Chiara, N., (2013), "A modeling government revenue guarantees in privately built transportation projects: a risk-adjusted approach. Transport, 28(2),
pp.186-192.
 
-Liu, T., Bennon, M., Garvin, M. J. and Wang, S., (2017)," Sharing the Big Risk: Assessment Framework for Revenue Risk Sharing Mechanisms in Transportation Public-Private Partnerships", Journal of Construction Engineering and Management, 143(12),
pp.1-12.
 
-Mun, J., (2002), "Real Options Analysis: Tools and Techniques for Valuing Strategic Investments and Decisions", Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
 
-Nguyen, D. A., Garvin, M. J., Ford, D. N., Kumar, R., & Taylor, J. E., (2017)," Improving Public-Private Partnership Contracts through Risk Characterization, Contract Mechanisms, and Flexibility", (Doctoral dissertation, Blacksburg: Virgina Tech). Available from VTechWorks Library. Retrieved from http://hdl.handle.net/10919/78275.
 
-Project Management Institute, (2017),
"­A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)", Newtown Square, Pa: Project Management Institute.
 
-Rose, S., (1998), "Valuation of interacting real options in a tollroad infrastructure project. The Quarterly Review of Economics and Finance, 38(3), pp.711-723.
 
-Ross, S. M.­, (2011)," An Elementary Introduction to Mathematical Finance", New York: Cambridge University Press.
 
-Shan, L., Garvin, M. J.&  Kumar, R., (2010), "Collar options to manage revenue risks in real toll public-private partnership transportation projects", Construction Management and Economics, 28(10), pp.1057-1069.
 
-Tankov, P., (2010), "Pricing and hedging gap risk", Journal of Computational Finance, 13(3), pp.33-59.
 
-Wibowo, A., (2004)," Valuing guarantees in a BOT infrastructure project. Engineering, Construction and Architectural Management, 6(11), pp.395-403.
 
-Yescombe, E. R., (2002),"­Principles of project finance", San Diego: Elsevier.
 
-Zhang, P. G., (1995),"­An introduction to exotic options, European Financial Management", 1(1), pp.95-87.