توانمندیهای مورد نیاز برای واگذاری تصمیمات سطح تاکتیکی خدمات اتوبوسرانی به اپراتورهای خصوصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

استقبال مردم برای استفاده از خدمات اتوبوسرانی موجب کاهش استفاده از خودروهای شخصی و در نتیجه کاهش ترافیکسنگین و آلودگی هوا می­شود. ترغیب مردم به استفاده از این خدمات نیازمند ارایه خدمات بهتر با
هزینه­های کمتر است. برای رسیدن به این هدف، اپراتورهای بخش خصوصی باید به دنبال راهکارهای نوآورانه برای ارایه خدمات باشند. ارایه خدمات نوآورانه امکان­پذبر نیست مگر اینکه اپراتورها علاوه بر داشتن آزادی عمل در تصمیمات عملیاتی، تصمیمات مهم و تاکتیکی  (تعیین نرخ و نوع بلیت، مسیرها، نوع ناوگان و برنامه زمانی) را نیز اتخاذ نمایند و به عبارتی دیگر خدمات را خود طراحی و اجرا کنند. از طرفی این آزادی عمل اپراتورها، باعث به وجود آمدن مشکلات از جمله عدم یکپارچگی در مسیرها می­شود که برای مسافران دشواری­هایی را ایجاد کرده و از محبوبیت استفاده از خدمات اتوبوسرانی می­کاهد. در این مقاله سعی شده است تا با شناسایی این مشکلات و دلایل ریشه­ای پیدایش آنها، توانمندی­های لازم برای جلوگیری از پیدایش این مشکلات ارایه شود. مشکلات مورد نظر با استفاده از گزارش­های موردکاوی منتشر شده مربوط به اتوبوسرانی شهرهای مختلف جهان و انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان صنعت اتوبوسرانی استخراج و با بررسی بیشتر و انجام مصاحبه، دلایل ریشه­ای آنها شناسایی شده­اند. نتایج بررسی­های این پژوهش نشان می­دهدکه برای جلوگیری از بروز این مشکلات، هم مقامات حمل و نقل و هم اپراتورهای بخش خصوصی باید مجموعه­ای از توانمندی­ها نظیر توانایی تنظیم قوانین کنترلی، داشتن تجهیزات و سیستم­های اطلاعاتی یکپارچه را داشته باشند. این توانمندی­ها با بررسی گزارش­های مورد کاوی منتشر شده و انجام مصاحبه با خبرگان این بخش به دست آمده­است. آگاهی از این توانمندی­ها به مقامات حمل و نقلی که می­خواهند این نوع واگذاری را تجربه کنند، کمک می­کند تا قبل از وارد شدن به چنین محیطی، برای رفع مشکلات بالقوه تمهیداتی بیندیشند و توانمندی­های خود و اپراتورها را ارزیابی کنند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Required Capabilities for Contracting out Tactical Level Decisions of Bus Transport to Private Operators

نویسندگان [English]

  • M Aghdasi 1
  • Y Asadi 2
1
2
چکیده [English]

Promoting people to use bus transport services leads to decrease using private cars and therefore decrease heavy traffic jam and air pollution. Promoting people to use the services needs to provide better services with lower cost. To achieve the goal, private operators must find innovative ways to provide the services. Providing the innovative services is not possible, unless the operators have freedom to make decision about tactical level decision (determining ticket rate and type, routes, vehicle type and timetables) besides operational level decisions. In other words, they design and operate the services themselves. Operator freedom leads to emerge challenges like lack of route integration that create the problems and decrease popularity of bus services. In this paper, the challenges are collected by using published case study reports of various cities and conducting semi structural interviews with bus transport experts. The root causes of them are found by more investigations in the literature and interviews. The results of the paper show that transferring the tactical level decisions to private operators successfully, transport authority as well as private operators should have some capabilities like, ability to control and monitoring and integrated information system. These capabilities are defined by using published case study reports and conducting interviews. Transaction between operators and transport authorities should be also simple and have an ability to codify into standards and codes simply. The definition of capabilities helps transport authorities to evaluate the required capability of the private operators and themselves to prevent the challenges before starting to transfer tactical level decisions to private operators.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tactical Level Decisions
  • Bus Transport
  • public transportation
  • Bus Transport Contract Out
-Estache, A., Gómez-Lobo, A., (2005), “Limits to competition in urban bus services in developing countries”, Transport Reviews: A Transnational Transdisciplinary Journal, Vol. 25, No. 2.
 
-Farneti, F., Padovani, E., Young, D. W., (2010), “Governanace of outsourcing and contractual relationships”, In: Osborne, S., P., The New Public Governace? Routledge, New York, pp. 255-270.
 
-Gereffi, G., Humphrey, J., Sturgeon, T., (2005), “The governance of global value chains”, Review of International Political Economy, Vol. 12, No. 1, pp. 78-104.
 
-Inno-V, KCW, RebelGroup, NEA, TØI, SDG and TIS (2008), “Contracting in urban public transport”, European Commission – DG TREN, Brussels.
 
-IAOP (International Association of Outsourcing Professionals) (2010), “Outsourcing Professional Body of Knowledge”, Van Haren Publishing.
 
-Meligrana, J. F., (1999), “Toward Regional Transportation Governance: A case study of Greater Vancouver”, Transportation 26,
pp.359-380.
 
-Nakajima, T., (2007), “Privatization of Transit in Yokohama: Social and Financial Impacts”, MSc. Massachusetts Institute of Technology (MIT).
 
-O'Conner, R., (1991), “Going Private”, Mass Transit, Vol. XVIII.
 
-Sørensen, C.H., Gudmundsson, H., (2010), “The impact of governance modes on sustainable transport: the case of bus transport in Greater Manchester”, World Review of Intermodal Transportation Research, Vol. 3, No. ½, pp. 8-25.
 
-Stanford, L., (1992), “Competitive Tendering and Bus Services in Adelaide”, Government of South Australia.
-Tamaru, D., (2009), “Assessment of the public transportation policy in Adelaide, SA: especially the competitive tendering of bus services”, Japanese Institutional Repositories Online.
 
-van de Velde, D. M., Lutje Schipholt, L., Veeneman, W., (2005), “The Evolution of tactical Tendering in The Netherlands”, 9th Conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport, Lisbon (Portugal), 4-9 September 2005.
 
-van de Velde, D. M., Wallis, I., (2013), “Regulated deregulation of local bus services—an appraisal of international developments”, Research in Transportation Economics 39 (1), pp.21-33.
-Van de Velde, D.M. (1999), “Organisational forms and entrepreneurship in public transport: part 1: classifying organisational forms”, Transport Policy, Vol. 6, pp. 147–157.
 
-van de Velde, D.M., Beck, A., Van Elburg, J. C., Terschüren, K. H.  (2008), “Contracting in urban public transport”, European Commission, Brussel.
 
-Williamson, O. E., (1975), “Markets and hierarchies: Analysis and antitrust implications”, New York: Free Press.
Estache, A., Gómez-Lobo, A., (2005), “Limits to competition in urban bus services in developing countries”, Transport Reviews: A Transnational Transdisciplinary Journal, Vol. 25, No. 2.
 
-Farneti, F., Padovani, E., Young, D. W., (2010), “Governanace of outsourcing and contractual relationships”, In: Osborne, S., P., The New Public Governace? Routledge, New York, pp. 255-270.
 
-Gereffi, G., Humphrey, J., Sturgeon, T., (2005), “The governance of global value chains”, Review of International Political Economy, Vol. 12, No. 1, pp. 78-104.
 
-Inno-V, KCW, RebelGroup, NEA, TØI, SDG and TIS (2008), “Contracting in urban public transport”, European Commission – DG TREN, Brussels.
 
-IAOP (International Association of Outsourcing Professionals) (2010), “Outsourcing Professional Body of Knowledge”, Van Haren Publishing.
 
-Meligrana, J. F., (1999), “Toward Regional Transportation Governance: A case study of Greater Vancouver”, Transportation 26,
pp.359-380.
 
-Nakajima, T., (2007), “Privatization of Transit in Yokohama: Social and Financial Impacts”, MSc. Massachusetts Institute of Technology (MIT).
 
-O'Conner, R., (1991), “Going Private”, Mass Transit, Vol. XVIII.
 
-Sørensen, C.H., Gudmundsson, H., (2010), “The impact of governance modes on sustainable transport: the case of bus transport in Greater Manchester”, World Review of Intermodal Transportation Research, Vol. 3, No. ½, pp. 8-25.
 
-Stanford, L., (1992), “Competitive Tendering and Bus Services in Adelaide”, Government of South Australia.
-Tamaru, D., (2009), “Assessment of the public transportation policy in Adelaide, SA: especially the competitive tendering of bus services”, Japanese Institutional Repositories Online.
 
-van de Velde, D. M., Lutje Schipholt, L., Veeneman, W., (2005), “The Evolution of tactical Tendering in The Netherlands”, 9th Conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport, Lisbon (Portugal), 4-9 September 2005.
 
-van de Velde, D. M., Wallis, I., (2013), “Regulated deregulation of local bus services—an appraisal of international developments”, Research in Transportation Economics 39 (1), pp.21-33.
-Van de Velde, D.M. (1999), “Organisational forms and entrepreneurship in public transport: part 1: classifying organisational forms”, Transport Policy, Vol. 6, pp. 147–157.
 
-van de Velde, D.M., Beck, A., Van Elburg, J. C., Terschüren, K. H.  (2008), “Contracting in urban public transport”, European Commission, Brussel.
 
-Williamson, O. E., (1975), “Markets and hierarchies: Analysis and antitrust implications”, New York: Free Press.