تاثیر ازدحام جمعیت در ساعات پیک بر استفاده مسافران از مترو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه مطلوبیت و جذابیت استفاده از مود مترو از سوی مسافران در کنار آیتم‌های اصلی هزینه و زمان در انتخاب این مود تاثیرگذار خواهد بود. روش ما جهت ساده سازی این مورد، استفاده از تراکم و ازدحام مسافرین به عنوان موردی است که می­توان میزان رضایت و مطلوبیت مسافرین را جهت انتخاب مود نشان دهد. جهت کمی کردن این آیتم و در نهایت مقایسه آن با موارد ذکر شده از تراکم مسافران سرپایی در هر متر مربع از وسیله نقلیه استفاده می‌کنیم. با استفاده از مدل لاجیت خطی، با مقایسه دو شرایط : یک- شرایط بدون ازدحام در مترو و اتوبوس و دو- شرایط ازدحام جمعیت در مترو و بدون ازدحام در اتوبوس، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که چه تعداد از مسافران ترجیح خواهند داد تا از مزایای مترو (هزینه و زمان) چشم پوشی کنند و در عوض آسایش بیشتری داشته باشند و در نهایت از نتایج به دست آمده می‌توان متوجه شد که تغییرات در میزان ازدحام جمعیت می‌تواند تاثیر زیادی بر روی انتخاب مود مسافران داشته باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reaction of passengers for using of metro in peak time of traffic

نویسندگان [English]

  • R. Movaedfar 1
  • H Nikpasand 2
چکیده [English]

In this paper, study for how favorite use of metro, impact in using metro for passengers. Us method for simplification, use passengers crowded for case that show level of favorite of the passengers. For quantity this item and finally comparison that by other impacted items use of standing space density of passengers. By using of Multinomial Logit Model, and by comparison of two condition : one- condition of crowded passengers in metro and bus, two- condition of crowded passengers in metro and no crowded in bus, studying for this fact that how many of passengers forgive because of premium of metro and prefer having comfort. And finally, as result could get that by changing in condition of crowded passenger, will change in mode selection of passengers.    
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • metro
  • Population Congestion
  • Density of Standing Passengers
  • Elasticity Analysis
Agostino Nuzzolo , Umberto Crisalli, Francesca Gangemi. A behavioural choice model for the evaluation of railway supply and pricing policies [J]. Transportation Research Part A 34, 2000:
pp. 395-404
Hai Yang, Hoi yan Kong, Qiang meng. Value-of-time distributions and competitive bus service [J]. Transportation Research Part E 37, 2004:
pp. 441- 424
Ma Chao-qun, Wang Yu-ping1, Chen Kuan-min. Competition Model between Urban Rail and Bus Transit, [J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2007, 7(3): pp.140-143.
Liang Lijuan, Wu Jiaorong, Wang Hao. Competition Model between Rapid and Bus Transit, Urban Mass Transit, 2009(9): pp. 30-34.
Kumar, C. V. P., Basu. D. and Maitra. B. Modeling generalized cost of travel for rural bus users: TRB 2012 Annual Meeting Paper revised from original submittal. A case study. [J]. Journal of 1 Public Transportation, 2004, 7(2)­: pp.59-62.
Shen jingyan, on the Carriage Passenger Capacity and the Crowdedness Involved [J]. Urban Rapid Rail Transit, 2007, 20(5):pp.14-18.
Hensher, D.A., Stated preference analysis of travel choices: the state of the practice [J] Transportation, 1994, 21(2): pp.107-133.
Hole,A.R., Modelling commuters mode choice in Scotland.[D]. Department of Economics, University of St Andrews, 2003.