مقایسه فنی و اقتصادی روسازی مرکب با روسازی انعطاف‌پذیر رایج در ایران (مطالعه موردی آزاد راه قزوین- زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

هرساله هزینه زیادی صرف ساخت راه‌های جدید و نگهداری راه‌های موجود می‌شود. مقدار این هزینه‌ها ارتباط مستقیمی با نوع روسازی و مصالح به‌کاررفته در آن دارد. در ایران غالباً از روسازی‌های انعطاف‌پذیر متشکل از رویه آسفالتی، لایه اساس و زیراساس سنگدانه­ای استفاده می­گردد. درحالی‌که روسازی‌های صلب و مرکب نیز گزینه‌هایی می­باشند که می­توانند موردتوجه قرار گیرند. در این مقاله به‌طور موردی بر اساس اطلاعات موجود برای آزادراه قزوین-زنجان یک روسازی انعطاف‌پذیر و یک روسازی مرکب به روش آشتو طراحی گردیده است و هزینه احداث و ترمیم و نگهداری و همچنین مشخصات فنی آن‌ها مورد مقایسه قرارگرفته‌اند. نشان داده می­شود که هزینه احداث روسازی مرکب متشکل از اساس بتنی، رویه آسفالتی و زیراساس شن و ماسه‌ای بیشتر از روسازی انعطاف‌پذیر معمول است اما در کل دوره بهره‌برداری که 50سال در نظر گرفته شده است این اختلاف کم شده و حتی هزینه کل روسازی مرکب از روسازی انعطاف‌پذیر کمتر هم می­شود. همچنین روسازی مرکب منافع دیگری همچون سطح بالای خدمت‌رسانی، مقاومت باربری بالا و عدم وقوع خستگی را نیز دارد. اگرچه معایبی چون ترک‌های انعکاسی و شیارشدگی نیز جزو ویژگی‌های روسازی مرکب می­باشد که قابل پیشگیری است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technical and Economical Comparison between Composite Pavement and the Current Flexible Pavement

نویسندگان [English]

  • H Zyari 1
  • A Moniri 2
  • P Mirzaei-babaei 3
چکیده [English]

Every year lots of money is spent for constructing and maintaining roads. These costs are significantly related to the type of the pavement and its fundamental materials. Iranians usually use the flexible pavement which contains the asphaltic overlay and the granular base and sub grade, while we can pay more attention to the rigid and the composite pavement for using in our highways, as well. In this research study, a flexible pavement and a composite one had been designed for the Qazvin - Zanjan freeway according to AASHTO method. Their initial costs and the whole life costs had been compared, as well. It has been shown that the cost of construction of composite pavement is more than the flexible one but because of the cost-effective maintenance, its whole life cost is less than the whole life cost of traditional flexible pavements. Besides, the composite pavement has some technical advantages including its high fatigue resistance, low deformation and high friction, though; composite systems are potentially more prone to other distresses, such as reflective cracking and rutting within the HMA layer. Premium HMA surfaces and/or reflective cracking mitigation techniques may be required to mitigate these potential problems.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composite pavement
  • Pavement Type Selection
  • Semi-Rigid Pavement
  • Mechanistic Evaluation
-       ASHTO Design Guide 2004, Part3 Design Analysis-Chapter4 Design of New and Reconstructed   Rigid Pavements.
 
-       Donald, G. (2003). Benefits of composite pavements. ARRB Transportation Research, SMEC International, Australia.
-       Gary L. Fitts, P.E. Sr. Field Engineer Asphalt Institute San Antonio, controlling reflective cracking in HMA overlays of PCC pavements.
 
-       Gerardo W. Flintsch, Ph.D., P.E (2008), Composite Pavement Systems: Synthesis Of Design And Construction Practices, Vtrc09-Cr2.
 
-       Iran Highway Asphaltic Pavements Code.No.234. Iran ministry of road and transportation.
 
-       Nicholas J.Garber (2009) Traffic & Highway Engineering.
 
-       Nissans K. and Nunn, M.E. (2004). A Model for Top-Down Cracking in Composite Pavements.
 
-       Sousa, J.B., Pais, J.C., Saim, R., Way, G.B., and Stubstad, R.N. (2002). Mechanistic-empirical overlay design method for reflective cracking. Transportation Research Record, No.1809. Transportation Research Board, Washington, DC, pp. 209-217.
 
-       Smith, R.J. (1963). Definition of composite pavement structures. Highway Research Record. No.37. Highway Research Board, Washington, DC, pp.1-1.
 
-       Virginia Department of Transportation, Materials Division. (2002). Guidelines for Pavement Life Cycle Cost Analysis.
 
-       YangH. Huang, 2004, Pavement Analysis and Design.
 
-          کاووسی، الف.، آدرسی، م.، بررسی روش­های مختلف طراحی روسازی، فصلنامه جاده (1391).
 
-          حسنی، الف.، وثوقی، ب.، افزایش کارایی رویه­های بتنی با اجرای روکش آسفالتی، نشریه پیام (1388).