اولویت‌بندی اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای بر اساس ممیزی ایمنی راه (مطالعه موردی مسیر بین شهرستان‌های خرم‌آباد و الشتر استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران

چکیده

حمل و نقل از ابتدای تاریخ بشر، نقشی اساسی در شکل­دهی جوامع انسانی و توسعۀ اقتصادی آن­ها ایفا نموده است و در عصر حاضر نیز شریان­های ارتباطی، زیربنای اقتصاد هر کشوری را تشکیل می­دهد. توسعۀ پایدار، حمل و نقل سریع و ایمن نیز همانند سایر ابعاد زندگی بشر هنگامی تبلور پیدا می­کند که به­صورت نظام­مند و بر اساس منطق علمی پایه­ریزی شده باشد. امروزه، موضوع تأمین تردد ایمن در سطح شبکه راه­های درون­شهری و برون­شهری یکی از اصول اساسی حاکم بر مهندسی راه، ترافیک و برنامه­ریزی حمل و نقل است. عدم وجود ایمنی، به خصوص در جاده­های برون­شهری، باعث بروز حوادث ناگواری می­شود که معمولا با کشته یا زخمی شدن انسان­ها همراه است. با توجه به خسارات جانی و مالی فراوانی که تصادفات جاده­ای بر جوامع بشری تحمیل می­کند، در نظر گرفتن مبحث ایمنی به­عنوان اولویت اول در برنامه­های مدیریت حمل و نقل و همچنین کاربری زمین، کار معقول و پسندیده­ای به حساب می­آید. بازدید ایمنی راه، بررسی میدانی و منظم راه موجود توسط متخصصان واجد شرایط و دارای صلاحیت به منظور ارتقاء کیفیت ایمنی فیزیکی راه با شناسایی مشکلات و نواقصی می­باشد که ممکن است در کاهش ایمنی عبور و مرور سهیم باشند. در کشور ما روشی مدون برای نحوه بازرسی و یک شاخص عددی که قطعات مختلف راه­ها را با یکدیگر مقایسه نماید وجود ندارد. در بازرسی­های ایمنی راه در سطح جهانی، روشی به نام شاخص خطر برای رتبه­بندی نقاط راه­های دوخطه دوطرفه مورد استفاده قرار می­گیرد که از ترکیب نتایج حاصل از بازرسی راه، ارزیابی سازگاری طرح هندسی راه و میزان در معرض خطر قرارگیری کاربر به دست می­آید. در این مقاله بخش­های مستعد تصادف در مسیر بین شهرستان­های خرم­آباد و الشتر استان لرستان بر اساس بازرسی ایمنی راه مورد بررسی قرار گرفته و رتبه­بندی شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritization of Reform of Road Accident Prone Sections Based On Road Safety Audit (Case Study Route between the City Of Khorramabad and Aleshtar in Lorestan Province)

نویسندگان [English]

  • S.J Hejazi 1
  • M Alipour 2
1
2
چکیده [English]

Transportation from the beginning of human history has played Key role in shaping human societies and economic development and at present Communicating artery forms the foundation of any country's economy. Sustainable development and Fast and secure transportation as with other aspects of human life When does that systematically and based on the scientific rationale Established. Nowadays, the issue of providing secure access on the road network within the city and suburban is one of the basic principles governing the roads engineering, Traffic and transportation Planning. Lack of safety, especially in the suburban roads would be caused Accidents that usually associated with the death or injury of humans. According to enormous loss of life and property which Road accidents imposes on human societies, Consideration of safety issues as a priority in the transportation management and land use, it is considered a reasonable and acceptable. Roas safty inspection, is a Field study and systematic of road by qualified and competent professionals to enhance quality of road Physical safety and identify problems and deficiencies that may share in reducing the Traffic Safety. In our country, there is no systematic procedure for inspection and a numerical index to compare different parts of roads with each other.in road safety audit in Worldwide, there is procedure known as hazard index For ranking points of two-lane and two-way road that obtained of combined results of road Inspection, Evaluation of road geometrical design And the user's risk exposure. In this article, accident prone sections of the route between the city of Khorramabad and Aleshtar in Lorestan province was investigated and ranked.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transportation
  • Accident prone sections
  • Accidents
  • Prioritization of reform
  • safety
─  بابائی، م.، قربانی، م.، پور معلم، ن.، (1389) دستورالعمل بازدید ایمنی راه، دفتر مطالعات فناوری و ایمنی شرکت مهندسین مشاور راه سازه شهریاد، وزارت راه و ترابری معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری- دفتر مطالعات فناوری و ایمنی، تابستان.
─  World Health Organization, “Road Safety not Accident”, Acommittee". Washington, DC. Brochure for World Health Day, 7 April 2004.
─  آیتی، الف.، (1371) تصادفات جاده­ای ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، 1371.
─  وزارت راه و شهرسازی، (1371)، شورای عالی اصلاحات، تعیین سهم هر یک از علل موثر در وقوع و شدت تصادفات جاده­ای براساس فراوانی آن­ها.
─  وزارت راه و شهرسازی ، (1382)، معاونت راهداری و حمل و نقل جاده­ای، طرح جامع حمل و نقل.
─  آیتی، الف.، (1373)، هزینه تصادفات ترافیکی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.
─  شعبانی، ش.، و همکاران، (1386)، راهنمای بازرسی ایمنی راه در ایران، ایمنی حمل و نقل، مهندسین مشاور راهان پویش و شرکت تعاونی راهداران کشور، پژوهشکده حمل و نقل، زمستان.
─  صادقی، ع، آیتی، ا، پیرایش نقاب، م، " (1390­)، شناسایی و
اولویت­بندی قطعات حادثه­خیز راه با رویکرد قطعه­بندی مسیر و تحلیل پوششی داده­ها"، مجله مهندسی حمل و نقل، سال سوم، شماره اول، ص 55-68.
─  صادقی، ع، آیتی، الف، (1391)، "کاربرد شاخص خطر برای شناسایی بخش­های مستعد تصادف راه­ها بر اساس بازرسی ایمنی راه"، کنفرانس بین­المللی حمل و نقل و ترافیک،
دوره دوازدهم.
─  آیتی، الف.، (1371)، "تصادفات جاده­ای ایران (تجزیه و تحلیل، مقایسه و محاسبه هزینه)"، ایران: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 126.
 
─  AASHO, )1967(, "Highway design and operational practices related to highway safety, a report of special AASHO traffic safety committee". Washington, DC.
─  AASHTO, )1997(. "Highway safety design and operation guide". Washington, DCcommittee". Washington, DC.
─  Montella, A.,)2005(, "Safety reviews of existing roads: Quantitative safetyassessment methodology" Transportation Research Record, vol. 1922, pp. 62-72.
─  Leur, P. d. and Sayed, T., (2002), "Development of a road safety risk index," Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Vol. 1784, pp. 33-42.
─  Cafiso, S., Cava, G., and Montella, A., (2007) "Safety index for evaluation of two lane rural highways," Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, vol. 2019, pp. 136-145.
─  Cafiso, S., La Cava, G., Leonardi, S., Montella, A., and Pappalardo, G., (2005) "Operative procedures for road safety inspections," Varsaw, Poland.
─  Lamm, R., B. Psarianos, T. Mailaender, E.M. Choueiri, R.Heger, and R. Steyer (1999), Highway Design and Traffic Safety Engineering Handbook. McGraw-Hill, New York, N.Y.,
─  Lamm, R., Psarianos, B., and Cafiso, S., (2002), "Safety evaluation process for two lane rural roads: A 10-year review," Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, vol. 1796, pp. 51-59.
─  Cafiso, S., La Cava, G., Leonardi, S., Montella, A., and Pappalardo, G., (2006), "The safety inspection operative manual. Annex of Mid Term Research Report, “. Catania, Italy: European Union DG TREN Project-03-ST-S07.31286.
─  Hauer, E., (1997), "Observational before-after studies in road safety: Estimating the effect of highway and traffic engineering measures on road safety". Tarrytwon, NY: Pergoman Press.
─  American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) (2010),. Highway Safety Manual. Washington, DC,.
─  Elvik, R. and Truls, V., (2004), "The handbook of road safety measures". Oxford, UK: Elsevier science.
─  AASHTO, )1996(, "Roadside design guide", Second ed. Washington, DC.
Samuel, C., Keren, N., Shelley, M.C., Freeman S.A., (2009), “Frequency analysis of hazardous material transportation incidents as a function of distance from origin to incident location”, Journal of Loss Prevention in the Process Industries 22, pp. 783–790.