بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل دریایی ایران با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی (مطالعه‌ی موردی: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، پردیس بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار‌، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

حمل و نقل دریایی، شالوده و زیربنای اصلی تجارت و عنصر اصلی زنجیره تامین کالاست. در این زنجیره، بنادر به عنوان عامل تحریک اقتصاد کشورها و حلقه ارتباطی میان حمل و نقل دریایی و زمینی، تداوم جریان کالا و خدمات را تضمین کرده و ارزان‌ترین راه تبادل کالا را در اختیار تجار و صاحبان کالا قرار می‌دهند. بندر خرمشهر در شمال غربی خلیج فارس و در جنوب غربی کشور ایران و در همسایگی جنوب شرقی کشور عراق (مرز زمینی شلمچه) در محل تلاقی رودخانه‌های اروندرود و کارون در استان خوزستان واقع شده است. در این تحقیق با بررسی تغییرات قیمت سوخت (انرژی) در کرایه حمل ونقل دریایی کالا در بندرخرمشهر سعی شده است میزان تاثیرگذاری هرکدام از عوامل موثر برتغییر هزینه‌های کرایه حمل شناسایی و بررسی شود.  این پژوهش براساس اطلاعات سالانه سری‌های زمانی 1375تا 1391 می‌باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد  قیمت سوخت کشتی با نرخ کرایه حمل ونقل دریایی کالا نسبت مستقیم دارد، تقاضای حمل ونقل دریایی کالا با افزایش قیمت سوخت کشتی نسبت عکس دارد،  میزان مصرف سوخت با وزن کالای جابه جاشده (تن/ مایل ) نسبت مستقیم دارد و افزایش تعداد شناورها با نرخ کرایه حمل ونقل دریایی نسبت  معکوس دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Considering Influential Factors on Energy Demand in Iran Cargo Maritime Transportation of Port Khoramshaher with Econometrics Methods

نویسندگان [English]

  • R. Darisavi-bahmanshir 1
  • A.K Naji-miedani 2
  • M Khodaparast-mashhadi 3
  • N Salehnia 4
چکیده [English]

Sea transportation is the base of trading and plays a major role in supplying commodity chain. In this chain, Ports as the stimulants of economic activities of countries and connecting ring between land and sea transportation ensure the steady flow of goods and services and provide traders and owners with the economical way to exchange goods. Khorramshahr is one of the most important ports in Iran and is located in the northwest of Persian Gulf and southwestern Iran (Shalamcheh land border) neighboring southeastern Iraq and is located at the confluence of the Arvand and Karoon rivers in Khuzestan province. This study examined the effects of changes in fuel prices on sea freight in Khorramshahr port in order to determine the effectiveness level of each factor in changes of transportation costs .This study is based on annual data time series 1996 to 2012. The research results show that the ship's fuel price is directly proportional to the sea freight, the demand for sea transportation varies inversely with the increase in fuel prices are, fuel consumption rate is directly proportional to weight of transported goods (ton/mile) and increasing in the number of freighters varies inversely with sea freight.
JEL classification numbers: Q4, Q49, R4, R49
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuel Prices
  • Sea Transportation
  • khorramshahr Port
  • Sea Freight
- مرتضی پور و همکاران، (1392)، "بررسی رکود اقتصاد جهانی و تحریم‌ها در صنعت حمل و نقل دریایی"، سایت جامع مدیریت مدییار.
 
-درخشان­، م.، (1375)."روش‌های اقتصادسنجی"­، جلد اول و دوم­، انتشارات سمت ، تهران.
 
-روشندلی ،م. ر.، (1387)، رشد حمل ونقل دریایی از واردات کالا، ماهنامه شماره 276.
 
-روشندل، م.ر.، (1387)، 30 سال حمل ونقل دریایی­، ماهنامه صنعت حمل­ونقل­، سال بیست وهشتم، شماره 284،
ص. 140.
 
-مشرفی­، ر.، (1388)، "تحولات قیمت نفت، هزینه‌های حمل و نقل دریایی و الگوی تجارت بین الملل"، شرکت مشاوران پویانگر اقتصاد، فصل نامه دیدگاه تابستان 1388.
 
-سیف،م.س.، توکلی­، م.ت.، (1382)،" روش‌های کاهش مصرف سوخت در شناورهای دریایی "­هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران.
-حسن زاده  محمدی­، م. ع.، (1390)، اقتصاد حمل و نقل دریایی­، تهران: نشر آرامش ، چاپ دوم.
 
 
-حجارزاده، م.، (1389) "تجزیه وتحلیل مسائل مرتبط
با اقتصاد حمل ونقل " .سایت اقتصاد حمل ونقل.
 
-Klein, L. R. (1983)­, “Development and Prospects in Macro econometric Modeling”, Eastern Economic Journal.
 
-Howery ,E. P. et al. (1981), “The Practice of Macro econometric Model Building and Rational” , in J. Kmenta and J. B. Rumsey
(Eds.­), Large-Scale Macro econometric Models; Amsterdam: North Holland.
 
-Wallis, k, F. (1993), On Macro economic Policy and Macro econometric Models, the economic Record; 69(205).
 
-J. Hanke and A. Reitsch (1989), A Business Forecasting". Allyn and Bancon.
 
-S. Makridakis and S. Wheelwright (1989) "Forecasting Methods For management “. Wiley.