طراحی و توسعه مدل بهبود شبکه‌های دسترسی در شهر‌های متوسط با استفاده از روش شبیه‌سازی (مطالعه موردی شهر سنندج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

استفاده از شبیه‌سازی کامپیوتری یکی از مهم‌ترین ابزار کنونی تحلیل مهندسی ترافیک است.شبیه‌سازی یعنی بدونه نیاز به ساخت سیستم واقعی، بدونه اغتشاش در سیستم واقعی، بدونه نگرانی از تخریب سیستم واقعی و در واقع بدونه اینکه ضرر و زیانی متوجه سیستم شود، ما آزمایشات موردنظر خود را انجام، نتایج را تست و نسبت به سیستم واقعی سنجیده و در صورت مثبت بودن در واقعیت به مرحله اجرا درآوریم. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتاب خانه ای فیش برداری و تحلیل آن ها و همچنین شبیه سازی و طراحی سازه مورد نظر بوده که هدف از این مطالعه بهبود شبکه‌های دسترسی در شهرهای متوسط و مورد  مطالعه شهر سنندج مرکز استان کردستان می باشد. حجم ترافیک میدان آزادی بزرگترین میدان اصلی در هسته مرکزی شهر به انضمام میدانها و تقاطع‌های اطراف محدوده مطالعه و برای شبکه وضعیت موجود و سه سناریوی پیشنهادی با استفاده از نرم افزار ایمسان  شبیه سازی انجام شده است. به کمک خروجی‌های نرم افزار پارامترهای موثر مانند جریان، چگالی، سرعت، زمان تاخیر، زمان توقف، کل مسافت سفر، کل زمان سفرمورد بررسی و نهایتا متغیرهای موثر بر بهبود ترافیک شهری برای وضعیت موجود و سناریو‌های مطرح شده بوسیله نمودارها و جداول بررسی و بهترین سناریو برای اجرا انتخاب گردیده است.در مقایسه شبکه ها(سناریوهای پیشنهادی با وضعیت موجود) می توان نتیجه گرفت که در بعضی از تقاطع ها با تغییر زمان بندی چراغ ها نمی توان بار ترافیکی را در آن نقطهرا کاهش داد، بنابراین ایجاد تقاطع غیر همسطح در تقاطع های شریف آباد و کوسه هجیج
 می تواند بهترین راه حل باشد و اینکه شاید با ایجاد تقاطع غیر همسطح سرعت خودرو­ها آنچنان افزایش نیابد، لاکن
می تواند ترافیکی روان را ایجاد و آرامش و راحتی برای رانندگان و شهروندان گرامی را بهمراه داشته که هدف اصلی این پژوهش می باشد. همچنین تعریض خیابان­ها، اجرای پیاده راه، ممنوعیت پارک حاشیه­ای و گردش­ها و چراغ­دار کردن یکسری از تقاطع­ها، احداث پل هوایی استاندارد در تقاطعات و میدان آزادی می تواند در بهبود عبور و مرور و ترافیک و کاهش تصادفات موثر واقع شود.

 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Developing the Model of Improving Access Networks in Medium-sized Cities Using the Simulation Method (Case Study: City of Sanandaj)

نویسندگان [English]

  • R. Moayadfar 1
  • T. Faizi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Engineering, Arak University, Arak, Iran.
2 M.Sc., Student, Transportation Engineering, Islamic Azad University, Branch of Tehran-South, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Using the computer simulation is one of the most important current tools for traffic engineering analysis. Simulation means to conduct the desired tests, test the results and compare them with the real system, and in case of positive results, apply it in reality; of course doing all these without requiring to the construction of the real system, without disturbing the real system, without concerning about the destruction of the real system, and in fact, without any losses to the real system. This research is conducted by using library studies – taking notes – and analyzing them as well as simulating and designing the desired construction. The aim of this study is to improve the access networks in the medium-sized cities and the case study is the city of Sanandaj, the center of Kurdistan province. The traffic volume of Azadi square, the main square located in the central core of the city along with the squares, intersections around the area have been studied, and the current conditions and three proposed scenarios have been simulated by means of Aimsun software. In comparing the networks (the proposed scenarios and the current condition), we can conclude that in some intersections, the traffic load of that point cannot be reduced by changing the timing of traffic lights; Maybe by constructing the interchange, the speed of vehicles will not increase significantly, but it can create a smooth traffic and bring comfort and peace for the respected drivers and citizens, these are the main aim of this study.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Traffic Problem
  • Square
  • Intersection
  • Timing Lights
  • Simulation
  • Aimsun Software
 
- سیدصالحی، م.، (1376)، "سیستم کنترل وسایل نقلیه توسط کامپیوتر و ماهواره"، پایان‌نامه­. دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه علم و صنعت ایران، کارشناسی ارشد.
-لبافی، ع. الف.، (1377)­، "طبقه‌بندی راههای شهری - مقایسه تطبیقی طبقه‌بندی‌های مختلف و پیشنهاد طبقه‌بندی مناسب­"، پایان‌نامه، وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری، دانشگاه تهران­، کارشناسی ارشد.
-گلشن­خواص، ر.، (1383)­، "طراحی مدل تعیین شاخصی ایمنی مبادی ورودی شهرها"، دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی عمران­، کارشناسی ارشد.
-منیعی کلجاهی، الف.، (1390)، "طراحی مدل برآورد تقاضای حمل و نقل مسافر در راههای برون شهری کشور براساس آمارهای تردد شماری"، پایان‌نامه دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده فنی و مهندسی­، کارشناسی ارشد.
-احمد دهقانی­، (1390)، "ارائه الگوی معماری ITS خدمات مدیریت بحران در راه­های برون شهری کشور، پایان‌نامه­". دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی عمران­، کارشناسی ارشد.
-اکبرپور­، م.، (1391)، "بررسی عوامل وقوع حوادث جاده‌ای درمبادی ورودی شهرها (مطالعه موردی محور اهواز- اندیمشک)­"، پایان‌نامه­. دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده مهندسی ، کارشناسی ارشد.
-فلاح­زاده­، م.، (1391)، "تجزیه و تحلیل اثر تراکم
دسترسی­ها بر میزان ظرفیت جاده­های برون شهری و ارائه مدلی برای محاسبه میزان کاهش ظرفیت"، پایان‌نامه دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی شمال - آمل - دانشکده فنی­، کارشناسی ارشد.
-شیرزاده گشت رودخانی، الف. (1391)­، "ارزیابی خسارت لرزه­ای احتمالی خطوط راه بین شهری"، پایان‌نامه­. دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده مهندسی عمران­، کارشناسی ارشد.
- رشیدی، م.(1392)، "نقش سیستم‌های حمل و نقل در گسترش شهر سنندج"، پایان‌نامه­. غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی­، کارشناسی ارشد.
-احمدی رسکتی، پ.، (1392)­، "اولویت­بندی راهکارهای پیشنهادی بر کاهش تصادفات با استفاده از تصمیم­گیری­های چند متغیره در ورودی شهرها"­، پایان‌نامه، دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر­انتفاعی و غیر­دولتی شمال - آمل - دانشکده مهندسی عمران­، کارشناسی ارشد.
-افندی­زاده، ش.، احمدی نژاد، م.، و عبد المنافی الف.، (1387)، "ارزیابی اقتصادی، اصلاح طرح هندسی تقاطعات همسطح به منظور بهبود ایمنی".
-سید­حسینی، س. م.، (1390)، "برنامه‌ریزی مهندسی حمل‌ونقل و تحلیل جابجایی مواد"، دانشگاه علم و صنعت ایران.
-رستمی­زاد، ف.، و رضائیان، ک.، و بلوچیان، ح.، (1387)، "بهبود ترافیک سواره و پیاده در مسیرهای درون‌شهری"، اولین همایش منطقه‌ای شهرسازی.
-شریعتی مهیمنی، الف.، و بابایی، ش.، و امیر پور، س. م.م.، (1390)، "امکان‌سنجی به‌کارگیری نرم‌افزارهای AIMSUN و VISSIM در شبیه‌سازی سامانه اتوبوس‌های تندرو"، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان.
 
-سلطانی، ع.، (1390)، "مباحثی در حمل‌ونقل شهری با تأکید بر رویکرد پایداری"، انتشارات دانشگاه شیراز.
- رشیدی، م.، (1392)، "نقش سیستم‌های حمل‌ونقل در گسترش شهر سنندج"، پایان‌نامه. غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، کارشناسی ارشد.
-ملک پور، ف. (1392)، "مدیریت برنامه‌ریزی شهری و صنعت حمل‌ونقل در توسعه"، اولین همایش ملی معماری و توسعه پایدار، تهران.
 
-      Al-Kaisy, A. Hall. F. & Reisman, E. (2002), “Developing passenger car equivalents heavy vehicles on Freeways during queue discharge flow. Transportation Research Part A, Vol.36, pp.725-742.
 
-      Al-Kaisy, A. Jung, Y. & Rakha, H. (2005), Developing Passenger Car Equivalency Factors for Heavy Vehicles during Congestion. Journal of Transportation Engineering, Vol.131,
pp. 514-523.
 
-      Arasan, V. T. & Koshy, R. Z. (2003), “Headway distribution of heterogeneous traffic on urban arterials. Journal of Institution of Engineers (India), Vol.84, pp. 210–215.
 
-      Arasan, V. T. & Koshy, R. Z. (2005), “Methodology for modeling highly heterogeneous traffic flow”. Journal of Transportation Engineering, Vol.131,
pp. 544 – 551.
-      Arkatkar, S. S. & Arasan V. T. 2010. “Effect of Gradient and its Length on Performance of Vehicles under Heterogeneous Traffic Conditions. Journal of Transportation Engineering, Vol.136, pp. 1120-1136.
 
-      Bang, K. L. Nissan, A. & Koutsopoulos, H. N. (2011), “Country Reports, the 6th International Symposium on Highway Capacity and Quality of Service”, Stockholm, Sweden.
 
-      Basu, D. Maitra, S. R. & B. Maitra. (2006), “Modeling passenger car equivalency at an urban mid-block Using stream speed as measure of equivalence”. Journal of European Transport, Vol.34, pp. 75-87.