انتخاب روشهای بهینه تعمیر و نگهداری برای روسازی‌های شمال کشور با توجه به نوع خرابی‌های موجود و تخصیص بهینه اقدامات اصلاحی برای آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه عمران، موسسه آموزش عالی پارسا بابلسر، مازندران‌، ایران

2 دانش آموخته دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران، مازندران، ایران

3 دانشیار، گروه عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی و مدیریت ساخت، موسسه آموزش عالی طبری بابل، بابل، ایران

چکیده

شبکه راه‌ها یکی از زیرساخت‌های اصلی توسعه بوده و جزء سرمایه‌های ملی کشورها محسوب می‌گردد. حفظ و نگهداری این سرمایه کلان نیازمند برنامه‌ریزی‌های دراز مدت و فعالیت مستمر تعمیر و نگهداری شبکه راه‌ها می‌باشد. در گذشته، روش‌های تعمیر و نگهداری سنتی بر روی فعالیت‌های ذاتا اصلاحی یا سازه‌ای متمرکز شده بودند. از آنجا که اقدامات نگهداری پیشگیرانه عمر سرویس‌دهی و بهره‌برداری روسازی را افزایش داده و کاهش هزینه‌های بلند مدت تسهیلات راه را بدنبال خواهد داشت، امروزه نظریه اجرای نگهداری و تعمیرات قبل از آغاز اضمحلال بیشتر مورد توجه مدیران روسازی راه‌ها قرار گرفته است. مسیرهای بین شهری پرتردد استان مازندران، به ویژه شهرهای توریستی استان در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است، که پنج مسیر (ده مسیر رفت و برگشت) به دلیل ترافیک بالا و تردد وسایل نقلیه (میانگین تردد در ساعت) انتخاب شده است. برای حل این مسئله، پس از کدنویسی در نرم افزار متلب، براساس مدل ریاضی تعریف شده و الگوریتم مورد نظر، حالتهای مختلفی براساس بازه‌های مختلف، تعداد انتخاب مسیر از دسته‌های تعمیراتی و سقف بودجه‌ی محدود در نظر گرفته شده، تعریف و طبق همین حالتها، خروجی‌های مطلوب از نرم افزار متلب گرفته شده است. پس از تشریح مشخصات جوابهای مسئله در حالت‌های مختلف تعریف شده، به بررسی تغییرات هزینه، مطلوبیت و تعداد کل مسیرهای انتخاب شده و همچنین تعداد مسیرهای انتخابی از هر دسته تعمیراتی نسبت به تغییرات بودجه محدود پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Selection the Optimal Methods for Pavement Maintenance Northern According to the Type of Damage and Remedial Action for their

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Taheri Amiri 1
  • Milad Hematian 2
  • Farshidreza Haghighi 3
  • Masoumeh Rezaeyan 4
1 Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, Parsa Institute of Higher Education, Mazandaran, Iran.
2 Ph. D., Department of Industrial Engineering, Mazandaran University of Science and Technology, Mazandaran, Iran
3 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol‌, Iran
4 M.Sc., Grad., Tabari University of Babol, Babol‌, Iran.
چکیده [English]

Road network is one of the main infrastructure developments and it is considered as the national capital. Maintaining this huge capital requires long-term planning and continuous activity of maintenance. In the past, traditional maintenance methods were focused on activities intrinsically or structures. Because preventative maintenance measures to increase pavement life-time service-systems and decrease the cost of long-term facilities, the theory carry out maintenance before the start of the collapse of the pavement is been considered by managers. Crowded intercity routes of Mazandaran province, especially in the tourist region studied in this research that was chosen because of high traffic and vehicle traffic. In order to solve this issue, after coding in MATLAB software, based on mathematical models and algorithms different states based on different period, the number of choosing the path of repairs category and a limited budget is defined, then desired results is obtained. The characteristics of solutions is defined in different states and changes in cost, utility and total number of selected routes as well as maintenance paths of selection from each category is analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asphalt Pavement
  • Maintenance
  • Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm
-نظری، ف.، (1391)­، "نحوه بررسی توزیع اعتبارات نگهداری راه­ها با استفاده از نرم افزارهای MICRO ، HDM-، ­PAVER"، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز.
- Kim, C., Lee, E. B., Harvey, J. T., Fong, A., & Lott, R., (2015), “Automated Sequence Selection and Cost Calculation for Maintenance and Rehabilitation in Highway Life-Cycle Cost Analysis (LCCA)”, International Journal of Transportation Science and Technology, 4(1), pp.61-76.
-­Anna K. Andersson, Lee Chapman, (2011), “The impact of climate change on winter road maintenance and traffic accidents in West Midlands UK”, Accident Analysis & Prevention, Vol. 43, Issue 1, pp. 284-289.
-­C.R Jones and W. GFord, (1998), “­The Maintenance of Paved Roads in Malaysia: Performance of two Full Scale Experiments” Wellington, New Zealand: 9th REAAA Conference.
-­L. Beatty, (2001), “Pavement preservation Technology in France, South Africa”, Publications Federal Highway Administration.
-­L. Berger and others, (1991), “Practical Applications of Models for Pavement Maintenance Management”, Journal of Transportation Engineering.
-­Lu Chen, Minh Hoang Ha, (2014), “Optimization Road Network Daily Maintenance Operations With Stochastic Service and Travel Times, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review”, Vol. 64, April,
pp. 88-102.
-­M.V. Denisov, V.A. Kamaev, A.V. Kizim, (2013), “Organization of the Repair and Maintenance in Road Sector with Ontologies and Multi-agent Systems”, Procedia Technology, Vol. 9, pp.819-825.
-­O. Brien, L.G., (1989), NCHRP Synthesis of Highway Practice 153, "Evolution and Benefits of Preventive aintenance Strategies",Transportation Research Board, National Research Council, Washington, D.C.
-Robinson, R., Danielson, U. and Snaith, M. (1998), "Road maintenance managament", First Edition, Macmillan, London, UK.
-­S.Ritchi and others “Surface Condition Expert System for Pavement Rehabilitation” (1987), “A.S.C.E. Journal of Transportation Engineering”, Vol. 113.
-­Susana Meneses, Adelino Ferreira, (2012), “New Optimization Model for Road Network Maintenanace Management, Procedia- Social and Behavioral Sciences”, Vol. 54,
pp. 956-965.
-­Xueqing Zhang Hui Gao, (2012), “Road Maintenance Optimization Through a
Discrete-time Semi-Markov Decision Process”, Reliability Engineering & system Safety, Vol. 103, pp. 110-119.