نویسنده = شهریار افندی‌زاده
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی مکان‌های پرتصادف جاده‌ای با استفاده از روش تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها و تحلیل سلسله مراتبی (AHP/DEA)

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 33-45

شهریار افندی‌زاده؛ علی توکلی کاشانی؛ یاسر تقی‌زاده


2. تحلیل ریسک مدیریت درآمد خطوط هوایی در شرایط امکان و عدم امکان رزرو گروهی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 97-116

حمید میرزاحسین؛ شهریار افندی‌زاده؛ نادر احمدی