نویسنده = میثم کاکاوند
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه مصرف انرژی و بررسی عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: بخش حمل و نقل ایران)

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 175-194

رضا محسنی؛ ابوالفضل رحیمی؛ میثم کاکاوند