نویسنده = امیرعباس شجاعی
تعداد مقالات: 1
1. رتبه بندی مدهای مختلف حمل و نقل مسافری درون شهری به کمک روش تاپسیس

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 159-168

علی حیدری اناری؛ امیرعباس شجاعی