نویسنده = امیررضا ممدوحی
تعداد مقالات: 3
2. یک مدل ساختاری از عوامل پنهان در انتخاب سرویس دبستان

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 241-256

عاطفه ژاله؛ امیررضا ممدوحی


3. ارایه مدل همفزون استفاده از وسایل نقلیه همگانی در سفرهای روزانه

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 59-67

شیده احتشام‌راد؛ محمود صفارزاده؛ امیررضا ممدوحی؛ سروشا صفارزاده