نویسنده = امین چوبدار
بررسی خصوصیات ریولوژیکی قیر حاوی افزودنی Nano-Sio2

دوره 19، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 239-250

10.22034/tri.2022.143113

امین چوبدار؛ علیرضا عاملی؛ امین فرج اللهی


ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر نانو سیلیس بر عملکرد دمای بالای قیر

دوره 19، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 283-298

10.22034/tri.2022.143259

امین چوبدار؛ امین فرج الله؛ علیرضا عاملی


بتن متراکم غلتکی با سنگدانه بتن بازیافتی جهت کاربرد در اساس روسازی

دوره 18، شماره 4، دی 1400، صفحه 255-266

10.22034/tri.2021.142125

امین چوبدار؛ امین فرج اللهی؛ علیرضا عاملی


تأثیر الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت مکانیکی و دوام بتن حاوی سرباره کنورتور

دوره 18، شماره 3، مهر 1400، صفحه 133-152

10.22034/tri.2021.137310

امین چوبدار؛ امین فرج الله؛ علیرضا عاملی


مدلسازی تعاملات رفتاری راننده- عابرین پیاده در تقاطعات شهری بدون چراغ راهنمایی

دوره 18، شماره 3، مهر 1400، صفحه 223-244

10.22034/tri.2021.137407

امین فرج اللهی؛ امین چوبدار؛ سیدروح اله معافی مدنی


بررسی استفاده از ماکرو الیاف بر خصوصیات مکانیکی روسازی بتن غلتکی

دوره 18، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 135-144

10.22034/tri.2021.122013

امین چوبدار؛ امین فرج اللهی؛ علیرضا عاملی


بررسی خصوصیات عملکردی مخلوط‌های آسفالتی اصلاح شده با نانو لوله کربن

دوره 17، شماره 3، مهر 1399، صفحه 169-180

سید روح اله معافی مدنی؛ امین چوبدار؛ امین فرج اللهی


ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر سرباره فولاد بر خصوصیات خستگی مخلوط‌های آسفالتی گرم

دوره 17، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 15-26

سیدروح اله معافی مدنی؛ امین چوبدار؛ علیرضا عاملی


استفاده از روش تاگوچی در بهینه‌سازی مخلوط بتن غلتکی(RCC) با افزودنی‌های بازیافتی

دوره 16، شماره 3، مهر 1398، صفحه 171-185

امین چوبدار؛ علیرضا عاملی؛ سید روح الله معافی مدنی